DOV konferanse: Smartere drift og vedlikehold

Her finner du presentasjonene fra seminaret 31.10.2022

På drifts- og vedlikeholds konferansen skal vi gjennom faglige og politiske innspill, gode eksempler og samtaler med sentrale ressurspersoner dele beste praksis innen viktige sider i det store drifts- og vedlikeholdsfaget.

 
 Etterslepet på vedlikehold fortsetter å øke de fleste steder. Hva kan vi gjøre?
 Hva vet vi om sammenhengen mellom vegstandarden og trafikksikkerheten?
 Hva jobbes det med innen forskning og utvikling på DOV-området og hvilke effekter kan det gi oss?
 Det er mulig å spare store kostnader og kutte vesentlig på klimagassutslippene bare ved å jobbe smartere. På konferansen presenterer vi konkrete tiltak!
 
Konferansen starter med lunsj kl 12.00 og avsluttes med middag.
Statens vegvesen arrangerer sitt bransjetreff samme sted dagen etter.

Målgruppe: 
• Politisk og administrativt ansvarlige for samferdsel, drift og
vedlikehold i fylkeskommunene
• Ansvarlige for drift og vedlikehold i kommunene
•KS, Statens Vegvesen, Nye Veier, Samferdselsdepartementet
• EBAs medlemsbedrifter
 
Det er begrenset med plass, så første mann til mølla gjelder. EBAs medlemsbedrifter prioriteres.
Påmeldingsfrist: 25. oktober. Eventuelle avmeldinger etter 14. oktober vil bli fakturert i sin helhet. 
 

Program drifts - og vedlikeholdskonferanse

Her finner du programmet for EBAs drifts- og vedlikeholdskonferanse 31. oktober 2022