Bygg og bolig

EBA jobber med myndigheter, kunder og næringen selv for å fremme et velfungerende marked og en lønnsom og respektert næring.

Fokusområder

  • EBA skal være pådriver og premissgiver for rammebetingelser som sikrer lønnsomhet og forutsigbarhet
  • EBA skal være pådriver og premissgiver for et velfungerende marked og lik konkurranse
  • EBA skal bidra til at forskning, innovasjon og utvikling kommer til anvendelse i næringen 

EBAs boligpolitikk

Her kan du laste ned EBAs boligpolitikk

EBAs handlingsplan

Her kan du laste ned EBAs handlingsplan til boligpolitikken

Ansatte EBA
  • Marianne Åvik Bråten
  • Fagsjef Bygg og Bolig