Medlemsfordeler

Medlemskap lønner seg - ta fordelene i bruk!

13 gode grunner til å bli medlem i EBA

Arbeidsgiverspørsmål

EBA ivaretar entreprenørenes interesser i arbeidsgiverspørsmål og gir bistand/rådgivning på lønns- og arbeidsvilkår.

Arrangementer

EBA arrangerer generalforsamlinger, medlemsmøter og faglige arrangement. EBAs lokalforeninger har i tillegg egne arrangementer. 

Du finner en oversikt over alle arrangementene her. 

Etikk og omdømme

EBA arbeider aktivt for å fremme en positiv seriøsitet i næringen og bedre bransjens omdømme.

Forsikring, pensjon og innkjøpsfordeler

EBA tilbyr konkurransedyktige kollektive forsikringsavtaler og pensjonsavtaler. 

HMS

EBA arbeider aktivt for å fremme en positiv utvikling i bedriftene på HMS-området og er pådriver for et mer praktisk og anvendbart HMS-regelverk.

Informasjon når det er behov

EBA informerer medlemmene om endringer i lover og forskrifter samt andre forhold av betydning for næringen og dens daglige drift.

Juridisk bistand

EBA gir juridisk rådgivning innenfor områdene entrepriserett, anbudsrett, offentlige anskaffelser og plan- og bygningsrett og er advokatkontor i enkelte utvalgte saker hvor det tas rettslige skritt, utarbeider standardkontrakter og ivartar bedriftens næringsjuridiske interesser. 

Kurs - Entreprenørskolen

Kompetanseutvikling gjennom aktuelle kurs og seminarer. 

Lokalavdelinger i hele landet

EBA har 9 lokalavdelinger i hele landet med egne styrer som arbeider for bedring av regionale rammebetingelser og bedriftsopplæring.

Næringspolitisk arbeid

EBA arbeider for å gi bygg- og anleggsnæringen økt lønnsomhet gjennom bedre og forutsigbare rammebetingelser.

Opplæringskontor

EBA har oppfølging av lærlinger i alle regioner.

Standardisering

EBA representerer medlemmene ved utarbeidelse og revisjon av Norske Standarder.

Utdanning og rekruttering

EBA arbeider for at medlemmene har kvalifisert arbeidskraft gjennom påvirkning på rammebetingelsene i utdanningene og utvikler rekrutteringsmateriell

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!