Administrasjon
Juridisk
Kompetanse
Anlegg og infrastruktur
  • Gina Marie Qvale
  • Faglig leder anlegg og infrastruktur
  • gmq@eba.no
Bygg og bolig
Næringspolitikk og kommunikasjon
Prosjektleder EBA