Administrasjon
Juridisk
Kompetanse
Vei og jernbane
Bygg og bolig
Næringspolitikk og kommunikasjon
Prosjektleder EBA