Offentlige anskaffelser

40 prosent av den samlede omsetningen i bygg og anleggsnæringen bestilles av det offentlige. Alle anskaffelser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.

Alle offentlige anskaffelser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. EBA jobber for at regelverket skal bli forenklet og at konkurranser for offentlige oppdragsgivere blir gjennomført på forutsigbar måte som sikrer lik konkurranse og et velfungerende marked.

I samarbeid med myndighetene og offentlige bestillere utarbeider EBA veiledere, beste praksis eksempler og konkurransedokumenter. Disse tilgjengeliggjøres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på www.anskaffelser.no.

EBA har utviklet et sett med veiledning og råd til kommuner som finnes her.

EBA kurser medlemsbedriftene i regelverket og hvordan man kan vinne oppdrag. I tillegg arrangerer EBA kurs sammen med DFØ og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). Sentrale fokusområder er gjennomføring som sikrer forutsikbarhet,  overgang til elektronisk innkjøp, utarbeidelse av beste praksis kvalifikasjons- og tildelingskriterier med evalueringssmodell og  utarbeidelse av kontraktsbestemmelser for å sikre seriøsitet.

EBA har utviklet et sett med veiledning og råd til kommuner som finnes her.

Redigerbare dokumenter til kommunene

EBA har utviklet et sett med veiledning og råd til kommunene