Vi bygger en bærekraftig fremtid

I bygg- og anleggsnæringen finnes mange av løsningene for en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig fremtid

Veikart for bygg- og anleggsnæringen

Strategiplan for EBA 2024-2026

Før pandemien var klimakrisen vår tids største utfordring. Det er den fortsatt. Som Norges største sysselsetting- og distriktsnæring har vi både et ansvar og en mulighet til å påvirke hvordan vi som samfunn skal arbeide og produsere i fremtiden.

EBA er stolte over å ha lagt ambisjonsnivået høyt i sitt veikart for bygg- og anleggsnæringen hvor vi definerer vi 6 ambisjoner for fremtiden:

  1. Reduserte klimagassutslipp
  2. Høyere verdiskaping
  3. Tilstrekkelig og rett kompetanse i alle deler av byggenæringen
  4. Høyere yrkesdeltakelse
  5. Øke innovasjon og omstillingsevne
  6. Mer samarbeid og dialog

Gjennom en aktiv deling og kompetansehevende arbeid vil EBA legge til rette for at næringen kan ha en lønnsom grønn vekst, og samtidig være en sentral del av klimaløsningen.

Her finner du en oversikt over EBAs utvalg.