Våre arrangementer

Aktuelle arrangement

  1. , Næringslivets Hus

    Markedskonferansen 2024

    Markedskonferansen 2024 arrangeres 21.mai på Næringslivets Hus, møterom Gustav Vigeland

  2. , Thon Hotel Arena, Lillestrøm

    HMS Konferansen 2024

    HMS konferansen er byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS.

Klimakonferansen 2024

Hvert år i november arrangerer vi Byggenæringens Klimakonferanse. 

Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er tiltakshaver, prosjekterende, utførende eller leverandør.

Følg med - dato kommer snart