Våre arrangementer

Aktuelle arrangement

  1. , Thon Hotel Arena, Lillestrøm

    HMS Konferansen 2024

    HMS konferansen er byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS.

  2. , Oslo Rådhus

    Klimakonferansen 2024

    Hvert år i november arrangerer vi Byggenæringens Klimakonferanse. Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er tiltakshaver, prosjekterende, utførende eller leverandør.