EBA inngikk i 2018 en intensjonsavtale med NAV

Hensikten med avtalen er at virksomhetene i EBA skal få dekket sitt behov for arbeidskraft, og at flere arbeidssøkere registrert hos NAV kommer i jobb.

Bakgrunnen er bygge- og anleggsnæringens behov for arbeidskraft.

Målet er at EBA og NAV skal bidra til å rekruttere enda flere av de som er på NAV inn i fast arbeid.

Intensjonsavtalen omfatter samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere.

Kvalifiseringsløp er viktig – å hjelpe dem uten formalisert utdanning å ta et fag-/svennebrev, gjennomføre og bestå høyere yrkesfaglig utdanning, eller fullføre en bachelor- eller mastergrad.

EBAs medlemmer melder behov for arbeidskraft til NAV og definerer tydelig kompetansebehovet. ​

NAV avklarer kandidater opp mot kompetansebehovet og presenterer for medlemsbedriftene som har meldt behov.

NAV kan arrangere jobbmesser og rekrutteringstreff for EBA og virksomhetene når det er hensiktsmessig utfra størrelsen på behovet for arbeidskraft.

Flere av EBAs regionforeninger har inngått samarbeidsavtaler med NAV regionalt. Fra EBAs side er det ønskelig at alle EBAs ni regionforeninger inngår regionale samarbeidsavtaler med NAV lokalt