EBA

Innhold

Utvalg

Her er en oversikt over hvem som sitter i hvilke utvalg på vegne av EBA. EBA har utvalg som rapporterer til styret ved at styrerepresentant er oppnevnt i utvalget og utvalg som rapporterer til administrasjonen.

Forklaring:

(H= Representasjon/forankring i EBAs Hovedstyre)      (A= Representasjon/forankring i EBAs administrasjon) 

Arbeidsgiverpolitisk utvalg (A)

Arne Landmark, Backe Stor-Oslo AS (leder)
Anine Ruud Olsen, JM Norge AS
Per Arne Berge, Mesta AS
Per Dybdahl, NCC Construction AS
Per Haugen, Veidekke Entreprenør AS
Mette Hagen Gyland, Kruse Smith AS
Lars Christian Stømner, Ø.M. Fjeld AS
Linda Kayser, Skanska Norge AS
Tom Arne Grødtlien, Peab AS
Tommy Karlsen, AS Betongbygg
Svend-Harald Maalen, Betonmast AS
Hans Bjørnstad, Gjermundshaug gruppen AS
Jon Jevne, Stenseth og RS AS
Ståle Sæther, Consto Nord AS
Siri Bergh, BNL
Kari Sandberg, EBA
Iselin Bauer Seeberg, BNL (sekretær)

Arbeidsgruppe Kontrakt Anlegg EBA - Statens vegvesen (SVV) (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper Vei og Jernbane (A)

Betinna Sandvin, Vegdirektoratet
Rolf Johansen, Vegdirektoratet
Jan Eirik Henning, Vegdirektoratet
Ole Molstad, Vegdirektoratet
Jan Egil Eilertsen, Vegdirektoratet
Gisle Fossberg, Vegdirektoratet
Anders Haukedalen, NCC Construction AS
Jon Sørby, Veidekke Entreprenør AS
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Siw Linderud, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Arne Aakre, EBA

Arbeidsgruppe Kontrakt EBA - Jernbaneverket (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper vei og jernbane

Mikael Bors, Jernbaneverket
Torkil Eckhoff, Jernbaneverket
Katrine Veselmøy Walhovs, Jernbaneverket
Petter Heide Larsen
Jarle Røe, Veidekke
Terje Wilhelmsen, Baneservice
Hanne Stormo, Norsk Jernbanedrift (NJD)
Anders Haukedalen, NCC Constractors AS
Bjørn Aage Innstrand, ELTEL
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre, EBA

Bransjeutvalg EBA - Bane NOR (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper vei og jernbane

Vibeke Aarnes, Bane NOR
Knut Darre Christiansen, Bane NOR
Henning Scheel, Bane NOR
Jon Brede Dukan, Bane NOR
Håvard Vestgren, Bane NOR
Ingvild Storås, Baneservice AS
Morten Frogner, Baneservice AS
Hans Gunnar Dokken, Norsk Jernbanedrift
Jan Erik Aas, Norsk Jernbanedrift
Magnus Sutherland Kristensen, Veidekke Industri AS, Bane
Ole Gjernmundshaug, Gjermundshaug Bane AS
Bjørn Aage Innstrand, Rias AS
Andreas Rasmussen, Rias AS
Carl Bjørgan, Alstom Norge AS
Gjermund Sogn, NRC Group AS
Hans Olav Storkås, NRC Group AS
Magne Trønnes, Gjermundshaug Bane AS
Kari Sandberg, EBA
Arne Aakre, EBA

BIM/VDC-uvalget (A)

Cato Hoel, Backegruppen AS, leder 
Tom Paulsen, Veidekke Entreprenør AS 
Terje Andersen, NCC Construction AS
Geir Hjerpaasen, Betonmast AS
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge AS 
Kenneth Nicolaisen, JM Norge AS
Mohammed Mahin, Peab AS
Katrin Johannesdottir, Skanska Norge AS
Leif Øyvind Hagen, Veidekke Entreprenør AS 
Kari Sandberg, EBA
Per Fredrik Kempf, EBA, sekretær

Bransjeforum Drift og Vedlikehold (A)

Bransjeutvalg/bransjegruppe vei og jernbane

Kjersti Narheim Haugen, Vegdirektoratet
Betinna Sandvin, Vegdirektoratet
Torger Leland, Vegdirektoratet
Bjørn Erik Selnes, Vegdirektoratet
Vegard Hestdalen, Veidekke Industri AS
Silje Lindvig, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Kjell Arne Skaret, NCC Roads AS
Asbjørn Slåttå, Mesta Drift AS
Lars Reitan, Svevia AS
Stein Arild Boi Pedersen, Risa AS
Frank Mathillas, NCC Roads AS
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre EBA

HMS utvalg vei (A)

Kontraktsutvalg for vei og jernbane

Bernt Kristian Øye, Veidekke Industri AS (Leder)
Thomas Holmsen, Lemminkäinen Norge AS
Helene Olsrud, Peab Asfalt AS
Maria Moe Skøyen, NCC Roads AS
Eirik Rake, Risa AS
Ola Mossblad, Nynas AS
Sweinar Swensen, Veidekke Industri AS
Roar Liaskar, KUVA/Lemminkäinen Norge AS
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Jernbaneutvalg (A)

Kontraktsutvalg for vei og jernbane

Ingvild Storås, Baneservice (leder)
Hans Gunnar Dokken, Norsk Jernbanedrift
Inger Anne Tho Bjørvik, Norsk Jernbanedrift
Jarle Røe, Veidekke Industri AS, Bane
Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS
Bjørn Aage Innstrand, Eltel Neworks AS
Carl Bjørgan, Alstom Norge AS
Øivind Horpestad, NRC Group AS
Magne Trønnes, Team 1435
Kari Sandberg, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Kontraktsutvalg Asfalt (A)

Kontraktsutvalg for vei og jernbane

Geir Lange, Veidekke Industri AS (leder)
Ole Christian Vold, Veidekke Industri AS
Anne Lise Vaa, Lemminkäinen Norge AS
Hans Jørgen Sundby, Lemminkäinen Norge AS
Mona Teigen, NCC Roads AS
Helene Olsrud, Peab Asfalt AS
Jan Ove Kristiansen, Peab Asfalt AS
Stig Lindland, Skanska Norge AS
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Maskinutvalg (A)

Geir Olav Berg, Skanska Norge AS (leder)
Knut Egge, Veidekke Entreprenør AS
Gunnar Netland, NCC Construction AS
Hans Olav Løen, Bulder AS
Tore Ødegård, Lemminkäinen Norge AS
Thomas Norland, EBA (sekretær)

HMS-utvalget (H)

Kjetil Rammen, Betonmast AS (leder)
Jon Syrtveit, Kruse Smith Entreprenør AS (styrets representant)
Marit Tørudbakken Jendal, Kruse Smith Entreprenør AS
Kenneth Kennedy Berg, Skanska Norge AS
Kristin Wold Jenssen, Backe Entreprenør AS
Ann Kristin Brattum, Asker Entreprenør AS
Trine Elise Flesjø Gjønnæss, NCC Norge AS
Steinar Stake, Veidekke Entreprenør AS
Trude Pedersen, Peab Bygg Norge AS
Petter Berg-Wollan, Consto AS
Anita Hegg, BNL
Samina Siddique, EBA (sekretær)

Jernbaneteknisk Forum - Jernbaneverket (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper vei og jernbane

Gorm Frimannslund, Jernbaneverket
Odd Erik Berg, Jernbaneverket
Mikael Bors, Jernbaneverket
Ingvild Storås, Baneservice AS
Hans Gunnar Dokken, Norsk Jernbanedrift
Inger Anne Tho Bjørvik, Norsk Jernbanedrift
Jarle Røe, Veidekke Bane
Ole Gjernmundshaug, Gjermundshaug Bane AS
Bjørn Aage Innstrand, Mesta AS
Carl Bjørgan, Alstom Norge AS
Erling Haugenes, ElTel Networks
Kari Sandberg, EBA
Arne Aakre, EBA

Klima, Energi og Miljø utvalg, KEM-utvalget (A)

Randi Leikanger, Skanska Norge AS (leder)
Olav Rønningen, Kruse Smith Entreprenør AS
Stine Marie Haugen, NCC Norge AS, Building
Jorunn Haltbakk, NCC Norge AS, Infrastructure
Cecilie Lind, Ø.M. Fjeld AS
Cecilie Nødtvedt, JM Norge AS
Magnus Løseth, Backe Entreprenør Holding AS
Anette Nihlen Moritz, Veidekke Entreprenør AS
Rannveig R. Landet, BNL
Trine Dyrstad Pettersen, BNL
Torild Engh, EBA (sekretær)

Rekrutterings- og kompetanseutvalget (H)

Erik Dale, Kruse Smith Entreprenør AS (leder)
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS (styrets representant)
Tine Grytnes Laskerud, Grytnes Entreprenør AS
Kim Cassim, NCC Construction AS
Christian Scheen, Skanska Norge AS
Jonas Røyert, BundeBygg AS
Anne Thorbjørnsen, Veidekke ASA
Oscar Björk, Asker Entreprenør AS
Thomas Norland, EBA
Lene Jønsson, EBA (sekretær)

Drifts- og vedlikeholds utvalg (A)

Kontraktsutvalg for avdeling vei og jernbane

Vegard Hestdalen, Veidekekke Industri AS (leder)
Marianne Bakken, Veidekke Industri AS
Asbjørn Slåttå, Mesta Drift AS
Lars Reitan, Svevia AS
Stein Arild Boi Pedersen, Risa AS
Kjell Arne Skaret, NCC Roads AS
Frank Mathillas, NCC Roads AS
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Utvalg for Etikk og Samfunnsansvar (H)

Eirik Gjelsvik AS Backe (leder og styrets representant)
Dagfinn Røkenes, Veidekke Entreprenør AS
Gunnar Garred, Skanska Norge AS
Jørgen Hanson, Norsk Hydro AS
Geir Skoglund, Alliero AS
Gunnar Bäckström, NCC AB
Thormod Hansen, EBA Telemark, Buskerud og Vestfold Avdeling
Kari Sandberg, EBA (sekretær)

Næringspolitisk utvalg for anlegg, NA (H)

Nils Hæstad, Veidekke Entreprenør AS (leder)
Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS (styrets representant)
Anders Haukedalen, NCC Norge AS
Bjørn Velken, Kruse Smith Entreprenør AS
Aage Lien, NCC Infrastructure AS
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Steinar Myhre, Skanska Norge AS
Jan Harangen, HAB Construction AS
Øyvind Larsen, Veidekke Entreprenør AS
Frode Nilsen, Leonhard Nilsen & Sønner AS
Kari Sandberg, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Næringspolitisk utvalg for bygg og bolig NBB (H)

Sven Christian Ulvatne, Backe Entreprenør Holding AS (leder)
Jørgen Wiese Porsmyr, Veidekke ASA (styrets representant)
Atle Ulveseth, Brødrene Ulveseth AS
Haakon Tronrud, Tronrud Gruppen AS
John Ivar Mejlænder-Larsen, Peab AS
Anne-Hilde Bratebaek, Kruse Smith Eiendom AS
Peter Sandrup, Betonmast AS
Kari Sandberg, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Per Fredrik Kempf, EBA (sekretær)

Utvalg for kvalitet og byggekostnader (A)

Frode Antonsen, Betonmast Selvaagbygg AS (leder)
Tollef Hovig, Betonmast Selvaagbygg AS
Petter Nøstdal, Veidekke Entreprenør AS
Trond Olav Stupstad, Kruse Smiht AS
Asle Randen, Backe Entreprenør Holding AS
Snorre Fuhr, EBA
Torild Engh, EBA (sekretær)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!