Utvalg

Her er en oversikt over hvem som sitter i hvilke utvalg på vegne av EBA. EBA har utvalg som rapporterer til styret ved at styrerepresentant er oppnevnt i utvalget og utvalg som rapporterer til administrasjonen.

Forklaring:

(H= Representasjon/forankring i EBAs Hovedstyre)      (A= Representasjon/forankring i EBAs administrasjon) 

Arbeidsgiverpolitisk utvalg (A)

Arne Landmark, Backe Stor-Oslo AS (leder)
Ann Kristin Søreid, JM Norge AS
Linn Rålien Westersø, Skanska Norge AS 
Per Arne Berge, Mesta AS
Per Dybdahl, NCC Construction AS
Per Haugen, Veidekke Entreprenør AS
Lars Christian Stømner, Ø.M. Fjeld AS
Mette Hagen Gyland, Kruse Smith AS
Tom Arne Grødtlien, Peab AS 
Elin Beate Ludvigsen, Anlegg Øst AS (Gjermundshaug Gruppen AS) 
Ståle Sæther, Consto Nord AS
Jon Jevne, Stenseth og RS AS
Siri Bergh, BNL
Kari Sandberg, EBA
Iselin Bauer Seeberg, BNL

Asfaltutvalg (A)

Morten Aurstad Aspnes, Veidekke Infrastruktur AS (leder)
Bent Aune, Veidekke Infrastruktur AS
Helene Olsrud, Peab Asfalt AS
Erik Riste, Peab Asfalt AS
Roy Heia, NCC Industry AS
Patrick Neumann, NCC industry AS
Stig Lindland, Skanska Industrial Solutions AS
Bjørn Trana, Skanska Industrial Solutions AS
Harald Velde, Velde AS
Ronny Eriksen, Velde Produksjon
Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS
John Ingve Kvinlaug, Asfalt Sør AS 
Stine Haugen, EBA (sekretær)

BIM/VDC utvalg (A)

Lars Bjørkhaug, LAB Entreprenør AS, leder
Terje Andersen, NCC Construction AS
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge AS
Kenneth Nicolaisen, JM Norge AS
Mats Vadseth, Peab AS 
Leif Øyvind Hagen, Veidekke Entreprenør AS
Marianne Åvik Bråten, EBA, sekretær

Bransjeutvalg EBA - Bane NOR (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper vei og jernbane

Vibeke Aarnes, Bane NOR
Cathrine Loennecken, Bane NOR
Sverre Kjenne, Bane NOR
Ingvild Storås, Baneservice AS
Morten Frogner, Baneservice AS
Magnus Sutherland Kristensen, Veidekke Industri AS, Bane
Pål Ligård, Gjermundshaug Bane AS
Bjørn Aage Innstrand, Rias AS
Carl Bjørgan, Alstom Norge AS
Martin Inge Olsen, NRC Group AS
Kari Sandberg, EBA
Gina Marie Qvale, EBA (sekretær)

Bransjeforum Drift og Vedlikehold (A)

Bransjeutvalg/bransjegruppe vei og jernbane

Rigmor Grete Thorsteinsen, Statens Vegvesen

Arne Iversen, Statens Vegvesen

Jørn Steinar Simonsen, Statens Vegvesen

Torgeir Strand, Statens Vegvesen

Eivind Iden, Presis Vegdrift

Ketil Dahl, Mesta

Kjell Arne Skaret, Gjermundshaug Anlegg

Kjell Otto Bragstad. Veidekke Infrastruktur

Lars Reitan, Svevia AS

Martin Grønslett, MEF
Siw Linderud, EBA
Stein Windfeldt, EBA

Drifts- og vedlikeholds utvalg (A)

Kjell Otto Bragstad, Veidekke Infrastruktur AS (leder)
Kurt Haarberg, Veidekke Infrastruktur AS
Ketil Dahl, Mesta AS
Kristin Folge, Mesta AS
Lars Reitan, Svevia Norge AS
Ragnar Sætern, Sveia Norge AS 
Eivind Iden, Presis Vegdrift AS 
Trond Rognan, Presis Vegdrift AS
Kjell Arne Skaret, Gjermundshaug Anlegg AS 
Siw Linderud, EBA
Stein Windfeldt, EBA (sekretær)

Fjellsikringsutvalg (A)

 • Vegar Gjerden Gjerden, Nordisk Fjellsikring AS, leder
 • Sigbjørn Gjerden Gjerden, Nordisk Fjellsikring AS
 • Erik Brenne, Mesta AS
 • Tore Siren, Mesta AS
 • Kenneth Means, Fjerby AS
 • Kenneth W. Cappelen, Fjerby AS
 • Roy Sævik, Norsk Bergsikring AS
 • Steinar Hansen, Veidekke Infrastruktur
 • Patrik Bones Olsen, Nordisk Fjellsikring
 • Anders Lindstad, WIMO
 • Isak Hernandez, WIMO
 • Bård Kristian Flore, Stetind
 • Kjell Arne Wika
 • Gøran Lode Ulriksen, Risa
 • Frode Andersen, MEF
 • Edmund K Ness
 • Thomas Norland, EBA
 • Arne Aakre, EBA

HMS utvalg vei (A)

Gro Kristin Hornes, Veidekke Infrastruktur AS (Leder)
Arne Årsbok, Veidekke Infrastruktur AS
Ole Christian Drabløs, Mesta AS
Hanne Grethe Kjerpeseth, Skanska Norge AS
Nedeem Shah, Peab Asfalt AS
Sara Frostadottir Sigmundsen, Velde AS
Emilie Karoline Luther, NCC Industry AS
Ola Mossblad, Nynäs AS
Lene Jønsson, EBA (sekretær)

Jernbaneutvalg (A)

Martin Inge Olsen, NRC Norge AS (leder)
Øyvind Johansen, NRC Norge AS 
Kjersti Kanne, Baneservice AS
Morten Frogner, Baneservice AS
Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS
Bjørn Aage Innstrand, Rail Infrastructure AS - RIAS 
Andreas Rasmussen, Rail Infrastructure AS - RIAS
Pål Ligård, Gjermundshaug Anlegg AS
Ståle Øvergård, Gjermundshaug Anlegg AS
Kjell Anders Fosshaug, Nettpartner Bane AS
Aksel Andre Lågrinn, Nettpartner Bane AS
Jon Roti, Nettpartner Bane AS 
Roar Bardal, Trym Anlegg AS
Eivind Svarva Trym Anlegg AS
Magnus Sutherland Kristensen, Veidekke Industri AS
Carl Åge Bjørgan, Alstom Norge AS
Geir Danielsen, CEMIT AS
Kari Sandberg, EBA
Siw Linderud, EBA
Gina Marie Qvale, EBA (sekretær)

Klima, Energi og Miljø utvalg, KEM-utvalget (H)

Catharina Bjerke, Veidekke ASA (leder)
Randi Lekanger, Skanska Norge AS (styrets representant)
Lars Even Paulsrud, Veidekke Entreprenør AS
Cecilie Nødtvedt, JM Norge AS
Hanne Mari Karlsen, Betonmast Asker og Bærum AS
Linn Marie Bjørvik, AS Backe
Marit Thyholt, Skanska Norge AS
Helle Sofie Gjølme, Peab AS
Marit Vassmyr,  Peab Bygg Norge AS
Helene Thygesen, Kruse Smith Anlegg AS
Lars Andreas Gresseth Lægran, Hent AS
Egil Ytrehus, Hent AS
Ali Hassan, Implenia Norge AS
Pia Kruse, NCC Building Nordics
Edward Aas, Ø.M. Fjeld AS
Ingrid Lillegraven Lindseth, Backe Entreprenør AS
Mette Hjulmand Erbs, NCC Building Norway AS
Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
Torild Engh, EBA (sekretær)

Kontaktutvalg Anlegg EBA - Statens vegvesen (SVV) (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper Vei og Jernbane (A)

Bente Johnsen Aase, Statens Vegvesen
Jan Egil Eilertsen, Statens Vegvesen
Kjersti Narheim Haugen, Statens Vegvesen
Øyvind Haaland, Statens Vegvesen
Jan Erik Lien, Statens Vegvesen
Rigmor Grete Thorsteinsen, Statens Vegvesen
Anders Haukedalen, NCC Construction AS
Nils Hæstad, Veidekke Infrastruktur AS
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Siw Linderud, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Gina Marie Qvale, EBA

Maskinutvalg (A)

Geir Olav Berg, Skanska Norge AS (leder)
Hans Olav Løen, Bulder AS
Tore Ødegård, Mesta AS
Jørgen Grønvold, NCC Infrastructure
Knut Thoresen, Implenia Norge AS
Knut Aaeng, Gjermundshaug Anlegg AS
Tron Henrik Walhovd, Veidekke Infrastruktur
Thomas Norland, EBA (sekretær)

PDT utvalg (A)

Egil Berg,  NCC Norge AS, leder
Cecilie Nødtvedt, JM Norge AS
Oscar Fredenlund, Backe Entreprenør AS
Terje Andersen, NCC Construction AS
Kristoffer Magerøy, Skanska Norge AS
Tomas Jonsson, HENT AS
Ola Grumstad, Veidekke Entreprenør AS                           
Kari Sandberg, EBA
Torild Engh, EBA
Marianne Åvik Bråten, EBA, sekretær

HMS-utvalget (H)

Petter Berg-Wollan, Consto AS, (leder)

Ole Bjørn Bakke, Betonmast AS (styrets representant)

Kristin Wold Jenssen, Backe Entreprenør AS

Bjarne Brendestuen, Betonmast AS

Kenneth Kennedy, Skanska Norge AS

Morten Larsen, NCC Norge AS

Rebekka Smeland, Contour AS

Andreas Denk, Veidekke Entreprenør AS

Trude Pedersen, Peab AS

Ole Chr. Drabløs, Mesta AS

Trond Arne Sørli, Ø.M. Fjeld AS

Anita Hegg, NHO Byggenæringen

Lene Jønsson, EBA (sekretær)             

 

Næringspolitisk utvalg for anlegg, NA (H)

Anders Geirsta, Skanska Norge AS, leder

Arild Moe, NRC Group AS (styrets representant)

Olav Siljehaug, Skanska Norge AS

Dan Robert Granerud, Veidekke Entreprenør AS

Neal Alexander Nordahl, Veidekke Entreprenør AS

Helene Lien Mjøsund, Veidekke Entreprenør AS

Svein Arne Sivertsen, NCC Infrastructure AS

Aage Lien, NCC Infrastructure AS 

Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS

Finn Erik Espegren, Kruse Smith Entreprenør AS

Anders Høiback, HI Entreprenør AS

Christian Tanum, HAB Construction AS

Frode Nilsen, Leonhard Nilsen & Sønner AS

Dag Rindal Brox, Leonhard Nilsen & Sønner AS

Audun Aaland, Implenia Norge AS

Ole-Henning Davik, Implenia Norge AS

Snorre Fuhr, EBA

Kari Sandberg, EBA 

Gina Marie Qvale, EBA (sekretær)

 

Næringspolitisk utvalg for bygg og bolig NBB (H)

Lars Hjertås, Veidekke Entreprenør AS (styrets representant)
Reinert Hersleth, Hersleth Entreprenør AS 
Peter Sandrup, Betonmast AS
Inger Kristin Ulveseth, Brødrene Ulveseth AS
Lars Petter Gamlem, NCC Building Norway 
Asle Randen, Backe Entreprenør AS
Tomas Kjendlie, Skanska Norge AS 
Kari Sandberg, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Marianne Åvik Bråten, EBA (sekretær)

Rekrutterings- og kompetanseutvalget (H)

Christian Scheen, Skanska Norge AS (leder)

Andreas Andenæs, Christie & Opsahl AS (styrets representant)

Anita Linde, Backe Entreprenør AS

Bjørn Nicolay Jørstad, Hent AS

Even Hedland, NRC Norge AS

Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS

Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke Norge AS

Jonas Røyert, BundeBygg AS

Kaja Maaø Hara, Ø. M. Fjeld AS

Martin Gjersøe, Mesta AS

Synnøve Follestad, NCC Norge AS

Thomas Norland, EBA (sekretær)Utvalg for Etikk og Samfunnsansvar (H)

Gard Kvalheim LAB Entreprenør AS (leder og styrets representant) 
Dagfinn Røkenes, Veidekke Entreprenør AS
Gunnar Garred, Skanska Norge AS
Jørgen Hanson, Norsk Hydro AS
Geir Skoglund, Alliero AS
Ulrikke Teige, NCC Norge AS 
Tom Ivar Myhre, Backe Entreprenør AS 
Thormod Hansen, EBA Telemark, Buskerud og Vestfold Avdeling
Jan Olaf Dukan, EBA
Kari Sandberg, EBA (sekretær)

Byggekostutvalget (A)

Frode Antonsen, HRL Entreprenør AS, Leder 
Petter Nøstdal, Veidekke Entreprenør AS
Trond Stupstad, Kruse Smith AS
Helge Jostein Nakken, Backe Bergen
Snorre Fuhr, EBA
Stein Windfeldt, EBA
Marianne Åvik Bråten, EBA, sekretær

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!