EBA

Innhold

Utvalg

Her er en oversikt over hvem som sitter i hvilke utvalg på vegne av EBA. EBA har utvalg som rapporterer til styret ved at styrerepresentant er oppnevnt i utvalget og utvalg som rapporterer til administrasjonen.

Forklaring:

(H= Representasjon/forankring i EBAs Hovedstyre)      (A= Representasjon/forankring i EBAs administrasjon) 

Arbeidsgiverpolitisk utvalg (A)

Arne Landmark, Backe Stor-Oslo AS (leder)
Anine Ruud Olsen, JM Norge AS
Per Arne Berge, Mesta AS
Per Dybdahl, NCC Construction AS
Per Haugen, Veidekke Infrastruktur AS
Mette Hagen Gyland, Kruse Smith AS
Lars Christian Stømner, Ø.M. Fjeld AS
Tonje Urdal Sand, Skanska Norge AS
Tom Arne Grødtlien, Peab AS
Tommy Karlsen, AS Betongbygg
Svend-Harald Maalen, Betonmast AS
Hans Bjørnstad, Gjermundshaug gruppen AS
Jon Jevne, Stenseth og RS AS
Ståle Sæther, Consto Nord AS
Siri Bergh, BNL
Kari Sandberg, EBA
Iselin Bauer Seeberg, BNL (sekretær)

Arbeidsgruppe Kontrakt Anlegg EBA - Statens vegvesen (SVV) (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper Vei og Jernbane (A)

Betinna Sandvin, Vegdirektoratet
Rolf Johansen, Vegdirektoratet
Jan Eirik Henning, Vegdirektoratet
Ole Molstad, Vegdirektoratet
Jan Egil Eilertsen, Vegdirektoratet
Gisle Fossberg, Vegdirektoratet
Anders Haukedalen, NCC Construction AS
Jon Sørby, Veidekke Entreprenør AS
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Siw Linderud, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Arne Aakre, EBA

Arbeidsgruppe Kontrakt EBA - Bane NOR (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper vei og jernbane

Mikael Bors, Jernbaneverket
Torkil Eckhoff, Jernbaneverket
Katrine Veselmøy Walhovs, Jernbaneverket
Petter Heide Larsen
Jarle Røe, Veidekke
Terje Wilhelmsen, Baneservice
Hanne Stormo, Norsk Jernbanedrift (NJD)
Anders Haukedalen, NCC Constractors AS
Bjørn Aage Innstrand, ELTEL
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre, EBA

Bransjeutvalg EBA - Bane NOR (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper vei og jernbane

Vibeke Aarnes, Bane NOR
Knut Darre Christiansen, Bane NOR
Henning Scheel, Bane NOR
Jon Brede Dukan, Bane NOR
Håvard Vestgren, Bane NOR
Ingvild Storås, Baneservice AS
Morten Frogner, Baneservice AS
Hans Gunnar Dokken, Norsk Jernbanedrift
Jan Erik Aas, Norsk Jernbanedrift
Magnus Sutherland Kristensen, Veidekke Industri AS, Bane
Ole Gjernmundshaug, Gjermundshaug Bane AS
Bjørn Aage Innstrand, Rias AS
Andreas Rasmussen, Rias AS
Carl Bjørgan, Alstom Norge AS
Gjermund Sogn, NRC Group AS
Hans Olav Storkås, NRC Group AS
Magne Trønnes, Gjermundshaug Bane AS
Kari Sandberg, EBA
Arne Aakre, EBA

BIM/VDC-uvalget (A)

Cato Hoel, Backegruppen AS, leder
Tom Paulsen, Veidekke Infrastruktur AS
Terje Andersen, NCC Construction AS
Geir Hjerpaasen, Betonmast AS
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge AS
Kenneth Nicolaisen, JM Norge AS
Mohammed Mahin, Peab AS
Katrin Johannesdottir, Skanska Norge AS
Leif Øyvind Hagen, Veidekke Infrastruktur AS
Kari Sandberg, EBA
Per Fredrik Kempf, EBA, sekretær

Bransjeforum Drift og Vedlikehold (A)

Bransjeutvalg/bransjegruppe vei og jernbane

Kjersti Narheim Haugen, Vegdirektoratet
Betinna Sandvin, Vegdirektoratet
Torger Leland, Vegdirektoratet
Bjørn Erik Selnes, Vegdirektoratet
Vegard Hestdalen, Veidekke Infrastruktur AS
Silje Lindvig, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Kjell Arne Skaret, NCC Roads AS
Asbjørn Slåttå, Mesta Drift AS
Lars Reitan, Svevia AS
Stein Arild Boi Pedersen, Risa AS
Frank Mathillas, NCC Roads AS
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre EBA

HMS utvalg vei (A)

Bernt Kristian Øye, Veidekke Infrastruktur AS (Leder)
Sweinar Swensen, Veidekke Infrastruktur AS
Vidar Nordby, (Kuva) Veidekke Infrastruktur AS 
Helene Olsrud, Peab Asfalt AS
Jan Ove Kristiansen, Peab Asfalt AS
Dan Freddy Kastbjerg, NCC Industry AS
Øyvind Roland Persson, Mesta AS
Bjørn Trana, Skanska Industrial Solutions AS
Ola Mossblad, Nynas AS
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Jernbaneutvalg (A)

Ingvild Storås, Baneservice (leder)
Hans Gunnar Dokken, Norsk Jernbanedrift
Inger Anne Tho Bjørvik, Norsk Jernbanedrift
Jarle Røe, Veidekke Infrastruktur AS, Bane
Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS
Bjørn Aage Innstrand, Eltel Neworks AS
Carl Bjørgan, Alstom Norge AS
Øivind Horpestad, NRC Group AS
Magne Trønnes, Team 1435
Kari Sandberg, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Asfaltutvalg (A)

Morten Aurstad Aspnes, Veidekke Infrastruktur AS (leder)
Bent Aune, Veidekke Infrastruktur AS
Jan Ove Kristiansen, Peab Asfalt AS
Erik Riste, Peab Asfalt AS
Mona Teigen, NCC Industry AS
Patrick Neumann, NCC industry AS
Stig Lindland, Skanska Industrial Solutions AS
Bjørn Trana, Skanska Industrial Solutions AS
Harald Velde, Velde AS
Ronny Eriksen, FM Asfalt AS 
Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS
John Ingve Kvinlaug, Asfalt Sør AS 
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Maskinutvalg (A)

Geir Olav Berg, Skanska Norge AS (leder)
Knut Egge, Veidekke Infrastruktur AS
Gunnar Netland, NCC Construction AS
Hans Olav Løen, Bulder AS
Tore Ødegård, Lemminkäinen Norge AS
Thomas Norland, EBA (sekretær)

HMS-utvalget (H)

Kristin Wold Jenssen, Backe Entreprenør AS (leder)
Jon Syrtveit, Kruse Smith Entreprenør AS (styrets representant)
Marit Tørudbakken Jendal, Kruse Smith Entreprenør AS
Kenneth Kennedy Berg, Skanska Norge AS
Kristin Wold Jenssen, Backe Entreprenør AS
Ann Kristin Brattum, Asker Entreprenør AS
Trine Elise Flesjø Gjønnæss, NCC Norge AS
Steinar Stake, Veidekke Infrastruktur AS
Trude Pedersen, Peab Bygg Norge AS
Petter Berg-Wollan, Consto AS
Anita Hegg, BNL
Samina Siddique, EBA (sekretær)

Klima, Energi og Miljø utvalg, KEM-utvalget (A)

Randi Leikanger, Skanska Norge AS (leder)
Olav Rønningen, Kruse Smith Entreprenør AS
Jorunn Haltbakk, NCC Norge AS, Infrastructure
Oddbjørn Eriksen, Ø.M.Fjeld AS
Cecilie Nødtvedt, JM Norge AS
Magnus Løseth, Backe Entreprenør Holding AS
Anette Nihlen Moritz, Veidekke Infrastruktur AS
Siv Tallang-Vold, Betonmast AS
Rannveig R. Landet, BNL
Trine Dyrstad Pettersen, BNL
Torild Engh, EBA (sekretær)

Rekrutterings- og kompetanseutvalget (H)

Christian Scheen,  Skanska Norge AS (leder)
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS (styrets representant)
Even Hedland, NRC Norge AS
Hege Dammerud, Veidekke Infrastruktur AS 
Elin Sundstøl, Kruse Smith Entreprenør AS 
Jonas Røyert, BundeBygg AS
Kim Cassim, NCC Norge AS
Odd Anders Amdahl, Ø.M. Fjeld AS 
Thomas Norland, EBA (sekretær)

Drifts- og vedlikeholds utvalg (A)

Martin Træholt Holmqvist, Veidekke Infrastruktur AS (leder)
Kjell Otto Brangstad, Veidekke Infrastruktur AS
Ketil Dahl, Mesta AS
Kristin Folge, Mesta AS
Lars Reitan, Svevia Norge AS
Ragnar Sætern, Sveia Norge AS 
Eivind Iden, Presis Vegdrift AS 
Gunnar Bjørgo, Presis Vegdrift AS
Trond Rognan, Presis Vegdrift AS 
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Utvalg for Etikk og Samfunnsansvar (H)

Ingvild Storås, Baneservice AS (styrets representant)
Dagfinn Røkenes, Veidekke Infrastruktur AS
Gunnar Garred, Skanska Norge AS
Jørgen Hanson, Norsk Hydro AS
Geir Skoglund, Alliero AS
Ulrikke Teige, NCC Norge AS 
Tom Ivar Myhre, AS Backe
Thormod Hansen, EBA Telemark, Buskerud og Vestfold Avdeling
Kari Sandberg, EBA (sekretær)

Næringspolitisk utvalg for anlegg, NA (H)

Steinar Myhre, Skanska Norge AS (leder)
Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS (styrets representant)
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Nils Hæstad, Veidekke Infrastruktur AS 
Øivind Larsen, Veidekke Infrastruktur AS
Anders Haukedalen, NCC Norge AS
Bjørn Velken, Kruse Smith Entreprenør AS
Aage Lien, NCC Infrastructure AS
Christian Tanum, HAB Construction AS
Frode Nilsen, Leonhard Nilsen & Sønner AS
Audun Aaland, Implenia Norge AS 
Ole-Henning Davik, Implenia Norge AS 
Kari Sandberg, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Næringspolitisk utvalg for bygg og bolig NBB (H)

Sven Christian Ulvatne, Backe Prosjekt AS
Peter Sandrup, Betonmast AS
Atle Ulveseth, Brødrene Ulveseth AS
Terje Stachnik Hansen, NCC Norge AS
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom AS
Kari Sandberg, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Per Fredrik Kempf, EBA (sekretær)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!