Utvalg

Her er en oversikt over hvem som sitter i hvilke utvalg på vegne av EBA. EBA har utvalg som rapporterer til styret ved at styrerepresentant er oppnevnt i utvalget og utvalg som rapporterer til administrasjonen.

Forklaring:

(H= Representasjon/forankring i EBAs Hovedstyre)      (A= Representasjon/forankring i EBAs administrasjon) 

Arbeidsgiverpolitisk utvalg (A)

Arne Landmark, Backe Stor-Oslo AS (leder)
Ann Kristin Søreid, JM Norge AS
Linn Rålien Westersø, Skanska Norge AS 
Per Arne Berge, Mesta AS
Per Dybdahl, NCC Construction AS
Per Haugen, Veidekke Entreprenør AS
Lars Christian Stømner, Ø.M. Fjeld AS
Mette Hagen Gyland, Kruse Smith AS
Tom Arne Grødtlien, Peab AS 
Elin Beate Ludvigsen, Anlegg Øst AS (Gjermundshaug Gruppen AS) 
Ståle Sæther, Consto Nord AS
Jon Jevne, Stenseth og RS AS
Siri Bergh, BNL
Heikki Eidsvoll Holmås, EBA
Iselin Bauer Seeberg, BNL

Asfaltutvalg (A)

Morten Aurstad Aspnes, Veidekke Infrastruktur AS (leder)
Bent Aune, Veidekke Infrastruktur AS
Helene Olsrud, Peab Asfalt AS
Erik Riste, Peab Asfalt AS
Roy Heia, NCC Industry AS
Patrick Neumann, NCC industry AS
Stig Lindland, Skanska Industrial Solutions AS
Bjørn Trana, Skanska Industrial Solutions AS
Harald Velde, Velde AS
Ronny Eriksen, Velde Produksjon
Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS
John Ingve Kvinlaug, Asfalt Sør AS 
Arne Aakre, EBA (sekretær)

BIM/VDC utvalg (A)

Lars Bjørkhaug, LAB Entreprenør AS, leder
Terje Andersen, NCC Construction AS
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge AS
Kenneth Nicolaisen, JM Norge AS
Mats Vadseth, Peab AS 
Leif Øyvind Hagen, Veidekke Entreprenør AS
Marianne Åvik Bråten, EBA, sekretær

Bransjeutvalg EBA - Bane NOR (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper vei og jernbane

Vibeke Aarnes, Bane NOR
Cathrine Loennecken, Bane NOR
Sverre Kjenne, Bane NOR
Ingvild Storås, Baneservice AS
Morten Frogner, Baneservice AS
Magnus Sutherland Kristensen, Veidekke Industri AS, Bane
Pål Ligård, Gjermundshaug Bane AS
Bjørn Aage Innstrand, Rias AS
Carl Bjørgan, Alstom Norge AS
Martin Inge Olsen, NRC Group AS
Kari Sandberg, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Bransjeforum Drift og Vedlikehold (A)

Bransjeutvalg/bransjegruppe vei og jernbane

Rigmor Grete Thorsteinsen, Statens Vegvesen

Arne Iversen, Statens Vegvesen

Jørn Steinar Simonsen, Statens Vegvesen

Torgeir Strand, Statens Vegvesen

Eivind Iden, Presis Vegdrift

Ketil Dahl, Mesta

Kjell Arne Skaret, Gjermundshaug Anlegg

Kjell Otto Bragstad. Veidekke Infrastruktur

Lars Reitan, Svevia AS

Martin Grønslett, MEF
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre EBA

Drifts- og vedlikeholds utvalg (A)

Kjell Otto Bragstad, Veidekke Infrastruktur AS (leder)
Kurt Haarberg, Veidekke Infrastruktur AS
Ketil Dahl, Mesta AS
Kristin Folge, Mesta AS
Lars Reitan, Svevia Norge AS
Ragnar Sætern, Sveia Norge AS 
Eivind Iden, Presis Vegdrift AS 
Trond Rognan, Presis Vegdrift AS
Kjell Arne Skaret, Gjermundshaug Anlegg AS 
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Fjellsikringsutvalg (A)

Vegar Gjerden Gjerden, Fjellsikring AS, leder
Sigbjørn Gjerden Gjerden, Fjellsikring AS
Erik Brenne, Mesta AS
Kenneth Means, Fjerby AS
Kenneth W. Cappelen, Fjerby AS
Roy Sævik, Norsk Bergsikring AS
Steinar Hansen, Veidekke Infrastruktur
Arne Aakre, EBA
Thomas Norland, EBA

HMS utvalg vei (A)

Bernt Kristian Øye, Veidekke Infrastruktur AS (Leder)
Cecilie Galligani Ræder, Veidekke Infrastruktur AS,
Vidar Nordby, (Kuva) Veidekke Infrastruktur AS 
Stein-Ove Mørk, Peab Asfalt AS
Jan Ove Kristiansen, Peab Asfalt AS
Dan Freddy Kastbjerg, NCC Industry AS
Øyvind Roland Persson, Mesta AS
Bjørn Trana, Skanska Industrial Solutions AS
Ola Mossblad, Nynas AS
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Jernbaneutvalg (A)

Martin Inge Olsen, NRC Norge AS (leder)
Øyvind Johansen, NRC Norge AS 
Kjersti Kanne, Baneservice AS
Morten Frogner, Baneservice AS
Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS
Bjørn Aage Innstrand, Rail Infrastructure AS - RIAS 
Andreas Rasmussen, Rail Infrastructure AS - RIAS
Pål Ligård, Gjermundshaug Anlegg AS
Ståle Øvergård, Gjermundshaug Anlegg AS
Kjell Anders Fosshaug, Nettpartner Bane AS
Aksel Andre Lågrinn, Nettpartner Bane AS
Jon Roti, Nettpartner Bane AS 
Roar Bardal, Trym Anlegg AS
Eivind Svarva Trym Anlegg AS
Magnus Sutherland Kristensen, Veidekke Industri AS
Carl Åge Bjørgan, Alstom Norge AS
Geir Danielsen, CEMIT AS
Kari Sandberg, EBA
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær

Klima, Energi og Miljø utvalg, KEM-utvalget (H)

Catharina Bjerke, Veidekke ASA (leder)
Randi Lekanger, Skanska Norge AS (styrets representant) 
Gry Valen Pettersen, Kruse Smith Entreprenør AS
Jorun Haltbakk , NCC Construction AS
Lars Even Paulsrud, Veidekke Entreprenør AS
Cecilie Nødtvedt, JM Norge AS
Trond Arne Sørlie, Ø.M Fjeld AS
Siv Tallang-Vold, Betonmast AS, Mesta AS
Silje Marie Rosenlund, Mesta AS
Linn Marie Bjørvik, AS Backe
Marit Tyholt, Skanska Norge AS
Helle Sofie Gjølme, Peab AS (Marit Vassmyr,  Peab Bygg Norge AS)
Helene Thygesen, Kruse Smith Anlegg AS
Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
Torild Engh, EBA (sekretær)

Kontaktutvalg Anlegg EBA - Statens vegvesen (SVV) (A)

Bransjeutvalg/bransjegrupper Vei og Jernbane (A)

Bente Johnsen Aase, Statens Vegvesen
Jan Egil Eilertsen, Statens Vegvesen
Kjersti Narheim Haugen, Statens Vegvesen
Øyvind Haaland, Statens Vegvesen
Jan Erik Lien, Statens Vegvesen
Rigmor Grete Thorsteinsen, Statens Vegvesen
Anders Haukedalen, NCC Construction AS
Nils Hæstad, Veidekke Infrastruktur AS
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Siw Linderud, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Arne Aakre, EBA

Maskinutvalg (A)

Geir Olav Berg, Skanska Norge AS (leder)
Hans Olav Løen, Bulder AS
Tore Ødegård, Mesta AS
Jørgen Grønvold, NCC Infrastructure
Knut Thoresen, Implenia Norge AS
Knut Aaeng, Gjermundshaug Anlegg AS
Tron Henrik Walhovd, Veidekke Infrastruktur
Thomas Norland, EBA (sekretær)

PDT utvalg (A)

Egil Berg,  NCC Norge AS, leder
Cecilie Nødtvedt, JM Norge AS
Oscar Fredenlund, Backe Entreprenør AS
Terje Andersen, NCC Construction AS
Kristoffer Magerøy, Skanska Norge AS
Tomas Jonsson, HENT AS
Ola Grumstad, Veidekke Entreprenør AS                           
Kari Sandberg, EBA
Torild Engh, EBA
Marianne Åvik Bråten, EBA, sekretær

HMS-utvalget (H)

Kristin Wold Jenssen, Backe Entreprenør AS (leder)
Petter Berg-Wollan, Consto AS
Ann Kristin Larsen Brattum, Asker Entreprenør AS
Bjarne Brendestuen, Betonmast AS
Ingun Elisabeth Rosenberg, JM Norge AS
Kenneth Kennedy, Skanska Norge AS
Morten Larsen, NCC Norge AS
Rebekka Smeland Kruse Smith Kruse Smith Anlegg AS
Maria Strand, Veidekke Entreprenør AS
Trude Pedersen, Peab AS
Vibeke Jargel, Mesta AS
Trond Erik Hetlelid, Kruse Smith Entreprenør AS
Ole Bjørn Bakke, Betonmast AS (styrets representant)
Anita Hegg, BNL

Lene Jønsson, EBA (sekretær)

Næringspolitisk utvalg for anlegg, NA (H)

Anders Geirsta, Skanska Norge AS (leder)
Per Jonsson, NCC Norge AS (styrets representant)
Olav Siljehaug, Skanska Norge AS
Dan Robert Granerud, Veidekke Entreprenør AS 
Neal Alexander Nordahl, Veidekke Entreprenør AS
Helene Lien Mjøsund, Veidekke Entreprenør AS
Anders Haukedalen, NCC Norge AS
Aage Lien, NCC Infrastructure AS
Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Anlegg AS
Anders Høiback, Kruse Smith Anlegg AS
Christian Tanum, HAB Construction AS
Frode Nilsen, Leonhard Nilsen & Sønner AS
Dag Rindal Brox, Leonhard Nilsen & Sønner AS
Audun Aaland, Implenia Norge AS 
Ole-Henning Davik, Implenia Norge AS 
Kari Sandberg, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Christine Holtan Bøgh, EBA
Stein Windfeldt, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)

Næringspolitisk utvalg for bygg og bolig NBB (H)

Reinert Hersleth, Hersleth Entreprenør AS (styrets representant)
Peter Sandrup, Betonmast AS
Inger Kristin Ulveseth, Brødrene Ulveseth AS
Roger Nygård, NCC Building Norway 
Lars Hjertås, Veidekke Entreprenør AS
Asle Randen, Backe Entreprenør AS
Tor Arne Midtskogen, Skanska Norge AS 
Heikki Eidsvoll Holmås, EBA
Snorre Fuhr, EBA
Christine Holtan Bøgh, EBA
Marianne Åvik Bråten, EBA (sekretær)

Rekrutterings- og kompetanseutvalget (H)

Christian Scheen,  Skanska Norge AS (leder)
Andreas Andenæs, Christie & Opsahl AS (styrets representant)
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS 
Even Hedland, NRC Norge AS
Martin Gjersøe, Mesta AS
Maria Christine Aas, Kruse Smith Entreprenør AS
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke Entreprenør AS
Jonas Røyert, BundeBygg AS
Odd Anders Amdahl, Ø.M. Fjeld AS
Synnøve Follestad, NCC Norge AS
Lene Jønsson, EBA
Thomas Norland, EBA (sekretær)

Utvalg for Etikk og Samfunnsansvar (H)

Gard Kvalheim LAB Entreprenør AS (leder og styrets representant) 
Dagfinn Røkenes, Veidekke Entreprenør AS
Gunnar Garred, Skanska Norge AS
Jørgen Hanson, Norsk Hydro AS
Geir Skoglund, Alliero AS
Ulrikke Teige, NCC Norge AS 
Tom Ivar Myhre, Backe Entreprenør AS 
Thormod Hansen, EBA Telemark, Buskerud og Vestfold Avdeling
Jan Olaf Dukan, EBA
Kari Sandberg, EBA (sekretær)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!