HMS og sikkerhet

EBA skal jobbe for sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter. Målet vårt er å bidra til sikre arbeidsplasser uten skader og uhell - samt effektiv produksjon.

David er blitt fareblind!

Kort fortalt betyr det at David er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. I vår bransje kan det få fatale konsekvenser.

Her kan du se hvordan det går med David. Selve kurset kan du ta gratis her eller på  Byggenæringens nettskole.

HMS konferansen 2021

Har kan du melde deg på årets HMS konferanse 3. – 4. november. 

Vi håper på å kunne samles fysisk, men vi vil også legge opp til å kunne delta digitalt for de som ønsker det

Aktuelle HMS-kurs

 1. 5. - 20. oktober 2021,

  Scandic Asker, Asker

  Grunnopplæring HMS - 40 timer

  Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund og arrangeres i samarbeid med Byggmesterskolen (Byggmesterforbundet) og på vegne av alle BNLs bransjeforeninger.

 2. 14. oktober 2021,

  Thon Hotell Oslo Airport, Balder Allè 2

  Byggherreforskriften - klasseromskurs

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

HMS konferansen

Her kan du laste ned presentasjonene fra tidligere HMS konferanser og se når samlingen arrangeres neste gang.