Ansvar - etterlevelse av lover og regler

Etikk og etterlevelse

Her følger eksempler på de viktigste oppgaver og vurderinger i arbeidet med å sikre bedriftens etterlevelse av lover og regler.

Les mer og last ned veilederen her
Icon_etikk.png

Medlemsfordeler

Juridisk bistand.png

Juridisk bistand

EBA-advokatene jobber med å ivareta medlemmenes næringsjuridiske interesser. Hvert år yter EBA juridisk bistand til om lag 100 medlemmer.

EBA forsikring.png

EBA forsikring

Som EBA-medlem kan dere nyte godt av konkurransedyktige, kollektive forsikrings- og pensjonsavtaler.

Innkjopstorget.png

Fordelstorget

På Fordelstorget finner du gunstige rammeavtaler på produkter og tjenester som kan være viktig for den daglige driften i din bedrift.

EBAkart.png

Lokal forankring

Gjennom våre ni lokalavdelinger kan EBA tilby medlemmene hjelp og støtte uansett hvor i landet virksomheten holder til.

Aktuelt

Bilde Gf 2019 1.jpg

Teknologi som muliggjører - meld deg på Entreprenørdagen og generalforsamling 23. mai.

22.02.2019

Entreprenørdagen 2019 og generalforsamling for EBA avholdes torsdag 23. mai i Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Oslo

byggekloss 6.jpg

Du bygger fremtiden - velg bygg- og anleggsteknikk

22.02.2019

1. mars er søknadsfristen for videregående opplæring. Bygge- og anleggsnæringen er i vekst og trenger flere tusen nye fagfolk og ingeniører hvert år i årene som kommer. I denne saken finner du lenker til filmer vi håper dere kan bidra til å dele.

Asfalt. .jpg

EBAs nyutviklete EPD verktøy vil gjøre det enklere å satse på klima og kvalitet!

19.02.2019

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg har i samarbeid med asfaltentreprenørene i EBA utviklet et EPD verktøy som kan brukes for å se nivået på utslipp av klimagasser og virkningen av tiltak for å redusere utslipp i asfaltbransjen.

Se alle aktuelle saker

Se nyheter fra:  bygg.noBNL

Kurs og konferanser

Byggenæringens nettskole

www.byggenaringensnettskole.no finner du mange e-læringskurs for bygge- og anleggsnæringen. 

Eksempler på kurs er:

  • Stillaskurs
  • Arbeid i høyden
  • Sikker bruk av håndholdt verktøy og bygningssager
  • Sikker bruk av løfteredskap
  • Energikravene i TEK17
  • mm