EBA

Innhold

Få råd om bedriftsinterne tiltak og kontraktsmessige konsekvenser av koronavirus

Les mer om EBAs viktigste næringspolitiske saker, oppnådde resultater og ambisjoner for fremtiden.

Hva skjer i EBA:

 1. 13. - 14. april 2021,

  EBA Vestenfjelske Avdeling, Valkendorfgaten 1A

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) - Bergen

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 2. 15. april 2021,

  EBA Oslo, Kurset kjøres på TEAMS

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - webinar

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 3. 20. april 2021,

  EBA Rogaland, Bjødnabeen 10

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - webinar - flyttet til 6. mai

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

E-post

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Din e-post: