EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet NHO Byggenæringen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

EBA har 644 medlemsbedrifter med tilsammen 27.000 ansatte

EBA er den største bransjeforeningen i NHO Byggenæringen og har 9 lokalavdelinger i hele landet. Våre medlemmer omsetter for totalt 125 milliarder kroner og spenner fra landet største entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.   

EBA er tilsluttet den internasjonale entreprenørorganisasjonen, Federation de l`Industrie Européenne de la Construction, (FIEC) http://www.fiec.eu/ og EAPA (European Asphalt Pavement Industry)  http://www.eapa.com/. Vi samarbeider med våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene.

Årsrapporten 2022

Velkommen til EBAs årsrapport for 2022

2022 ble et krig- og kriseår. Det er lov å håpe at 2023 blir året det snur.

Årsrapport 2021

Velkommen til EBAs årsrapport for 2021

Entreprenørforeningen har tatt en aktiv rolle i den offentlige debatten, deltatt på høringer og møter på Stortinget, og har etablert en god dialog med myndigheter på regionalt og nasjonalt nivå for å få gjennomslag for våre viktigste saker - klima, arbeidslivspolitikk, rekruttering, kontrakter og arbeidet rettet mot fylker og kommuner. 

Årsrapport 2020

Velkommen til EBAs årsrapport for 2020

Man kan bla seg gjennom hele rapporten – fra topp til bunn – ved hjelp av piltaster, eller man kan «swipe» dersom man befinner seg på nettbrett eller smart-telefon. Man kan også enkelt flytte seg mellom ulike deler eller kapitler ved å bruke menyen i toppen. 

Årsrapport 2019

Velkommen til EBAs Årsrapport for 2019

Man kan bla seg gjennom hele rapporten – fra topp til bunn – ved hjelp av piltaster, eller man kan «swipe» dersom man befinner seg på nettbrett eller smart-telefon. Man kan også enkelt flytte seg mellom ulike deler eller kapitler ved å bruke menyen i toppen. 

Årsrapport 2018

I år som i fjor presenteres årsrapporten digitalt. Rapporten er utviklet som en nettside, som muliggjør visning av video og dynamiske grafer.

Buk menyen i toppen for enkelt å flytte seg mellom ulike  kapitler eller deler av rapporten

Årsrapport 2017

Dette er årsrapporten til Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg for 2017. For første gang kan vi presentere en digital årsrapport for EBA.

Bygge- og anleggsnæringen har lagt nok et godt år bak seg, og det er vi stolte av. Vi tror vi har laget en rapport som skal være lettlest og enkel å navigere i. God lesning.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!