NBU

Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører - en organisasjon for firmaer som driver med dykking og undervannsvirksomhet.

Formål og visjon

Kunnskap og sikkerhet for arbeid under vann!

NBUs formål er å fremme utviklingen av en seriøs næring. Dette gjøres ved å arbeide kontinuerlig for å bedre Helse, Miljø og Sikkerhet, samt utvikling av kunnskaper om undervannsarbeider generelt.

For å gjennomføre dette driver NBU en aktiv påvirkning og informasjon overfor medlemsbedriftene.
NBU har til dette formål blant annet utarbeidet konkrete forslag til forsvarlige operasjonsprosedyrer og retningslinjer for praktisk utførelse av HMS - arbeidet.

Byggherrer som benytter seg av NBU - bedrifter til dykking og undervannsarbeider, vil få en entreprenør med sertifisert personell og et organisert system for å ivareta Helse, Miljø og Sikkerhet. Bruk av NBU - bedrifter er således den beste garanti for kvalitet og sikkerhet, og er en grunnleggende forutsetning for å unngå situasjoner hvor man kan bli trukket til ansvar for mangler på dette området.

IDSA

NBU er medlem av IDSA - International Diving Schools Association

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!