10 strakstiltak for entreprenører: Vil du innføre tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlige bygg og anlegg? ✅

Norge har forpliktet seg til å redusere sine nasjonale klimagassutslipp med 50 – 55 % innen 2030. Det er ikkel enge til, og tiden går raskt.

På bygg kan vi allerede i dag redusere utslippene med 20 % uten at kostnadene øker. Da mener vi bransjen har et selvstendig ansvar for å innføre tiltak som gjør at vi kan realisere utslippskuttene raskt.

Strakstiltak for entreprenører består av målrettede tiltak du som entreprenør raskt kan implementere og tilslutte deg. På denne nettsiden har vi samlet ti helt konkrete tiltak – tilpasset for både bygg og anlegg.

Du kan enkelt signere på vegne av virksomheten din her. 

Hvis du har tilbakemelding eller spørsmål knyttet til tiltakene eller signeringen, så er du velkommen til å . Sammen kan vi få til grønnere bygg og anlegg!

Sammen kan vi få til grønnere bygg og anlegg!

Hvem har utarbeidet tiltakene og hvorfor?

Miljøforgiftning, forsøpling og reduksjon av biologisk mangfold er en økende utfordring og et reelt problem for oss alle. Våre ti strakstiltak har tatt høyde for både direkte og indirekte utslipp – som for eksempel drivstoffbrenning på byggeplassen eller utslipp knyttet til produksjon av materialer.

Så tenker du som leser dette kanskje at det allerede finnes strakstiltak for byggeiere og boligutviklere, og det er helt riktig. Innholdet i disse strakstiltakene reflekteres også i våre strakstiltak for entreprenører. Det er avgjørende viktig at alle i næringen drar i samme retning.

Strakstiltakene er utarbeidet av EBA i samarbeid med Grønn Byggallianse. Først og fremst handler det om kortsiktige tiltak som kan iverksettes umiddelbart. Fremtidige tiltak kommer etter hvert, slik at vi hele tiden kan utfordre næringen frem mot 2030 – som er en av milepælene – og med tiden frem mot 2050. Men skal vi komme noen vei, så må vi begynne nå.

Alle virksomheter som signerer viser ikke bare at de har høye klima- og miljøambisjoner, men de inngår også en formell avtale om at de vil gjennomføre strakstiltakene og skape reell miljøgevinst i sine prosjekter. Samtlige selskaper som signerer, vil få oppfølging av Grønn Byggallianse.

Er du klar til å bli med på endring? Er du klar til å signere?

Forhåpentligvis har du nå vært innom undersidene for å lese de konkrete strakstiltakene, og kjenner deg klar til å signere for å bli med på å skape endring i næringen vår. Har du ikke det, så skal vi gjøre det enkelt for deg her:

Selve signeringen går raskt. Bare klikk på her for signering.

Bedrifter som signerer, vil få tilbud om deltakelse på to fellesmøter i året for å dele erfaringer. Der vil også Grønn Byggallianse delta og de vil bistå med råd om hvordan kravene kan oppfylles, og om utviklingen på området.

Og husk: For å signere må du være medlem av EBA eller Grønn Byggallianse. Er du ikke det, så kan det være en god anledning til å vurdere et medlemskap i EBA?

Signering av strakstiltak for entreprenører

Hvis du ønsker å signere eller diskutere hva det innebærer, kan du kontakte oss her. Vi gir informasjon og arrangerer webinarer som gjennomgår tiltakene.

For å signere må man være medlem av EBA eller Grønn Byggallianse. 

Strakstiltak for entreprenører:  Bygg

10 strakstiltak for klima og miljø for entreprenørbedrifter

Strakstiltak for entreprenører:  Anlegg

10 strakstiltak for klima og miljø for entreprenørbedrifter

Ansatte EBA
  • Stine Haugen
  • Bærekraftsansvarlig bygg og anlegg. Fagansvarlig asfalt