Juridisk bistand

EBA tilbyr juridisk bistand til medlemsbedriftene innenfor områdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, anbudsrett og plan- og bygningsrett. Vi tilbyr to timer gratis bistand per sak og vil deretter yte bistand på timebasis.

EBA hjelper deg med:

 • Juridisk bistand til medlemmer
 • Ivaretakelse av medlemsinteresser ved endringer av rammevilkår for bransjen
 • Opplærings- og kursvirksomhet
 • Informasjonsformidling knyttet til lov- og forskriftsendringer, samt andre aktuelle saker av betydning for daglig drift
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!
Ansatte EBA
 • Snorre Fuhr
 • Advokat, leder Juridisk avdeling
Ansatte EBA
 • Torild Engh
 • Advokat
Ansatte EBA
 • Øystein Seljeflot
 • Advokat
 • Siv Linderud
 • Advokat
Ansatte EBA
 • Jan Olaf Dukan
 • Advokat