Juridisk bistand

EBA tilbyr juridisk bistand til medlemsbedriftene innenfor områdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, anbudsrett og plan- og bygningsrett. Vi tilbyr to timer gratis bistand per sak og vil deretter yte bistand på timebasis.

EBA hjelper deg med:

  • Juridisk bistand til medlemmer
  • Ivaretakelse av medlemsinteresser ved endringer av rammevilkår for bransjen
  • Opplærings- og kursvirksomhet
  • Informasjonsformidling knyttet til lov- og forskriftsendringer, samt andre aktuelle saker av betydning for daglig drift

Informasjonsskriv til EBA medlemmer vedrørende koronavirus

EBA tilbyr sine medlemsbedrifter råd og veiledning i forbindelse med covid -19 og smittevernstiltak.

Her har vi samlet noen av de viktigste informasjonsskrivene som har blitt sendt ut til medlemsbedrifter vedrørende korona.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!