Juridisk bistand

EBA tilbyr juridisk bistand til medlemsbedriftene innenfor områdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, anbudsrett og plan- og bygningsrett. Vi tilbyr to timer gratis bistand per sak og vil deretter yte bistand på timebasis.

EBA hjelper deg med:

  • Juridisk bistand til medlemmer
  • Ivaretakelse av medlemsinteresser ved endringer av rammevilkår for bransjen
  • Opplærings- og kursvirksomhet
  • Informasjonsformidling knyttet til lov- og forskriftsendringer, samt andre aktuelle saker av betydning for daglig drift
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!