Kontrakter og veiledere

EBA har utarbeidet ulike veiledninger med kontraktsbestemmelser til bruk for EBAs medlemsbedrifter.

I del 1 hjelper vi våre medlemsbedrifter med å velge riktig kontraktsstandard. Vi har i tillegg en veileder om samspillsentreprise med anbefalte kontraktsbestemmelser.

I alle entreprisekontraktene er det viktig å håndtere varsling på foreskreven måte. EBA har utarbeidet et varslingsskjema som gjør det enklere å overholde reglene om hva varselet må inneholde.

Videre i del 2 har vi en veileder om inngåelse av kontrakt med underentreprenør og kontraktsbestemmelser som anbefales å benytte som tillegg til kontraktsstandardene.

I del 3 gis det veiledning om innleie av arbeidskraft og anbefalte avtaler dersom innleie skjer enten fra et bemanningsselskap eller en annen entreprenørbedrift.

Videre i del 4 får våre medlemmer veiledning og anbefalt regulering av avtalen med arkitekt eller rådgiver.

I del 5 finnes det ulike kontraktstillegg som kontrakten må utvides med når bustadoppføringslova gir kjøper særlige rettigheter. Disse er tilpasset både hoved- og totalentreprise for forskjellige kontraktsledd.

I del 6 omtales tiltransport og det finnes anbefalte kontraktsbestemmelser ved tiltransport av prosjektering eller entrepriser.

I del 7 omtales byggherreforskriften med anbefalninger om kontraktsregulering av partenes forpliktelser etter denne.

Del 8 er en veileder om konkurranserettslige skranker for prosjektsamarbeid/ arbeidsfellesskap.

Del 9 er EBAs konkurranseveileder gir føringer for samarbeid i anbeidskonkurranser.

Del 10 er EBAs manual for krisehåndtering.

Alle som er ansatt i EBA sine medlemsbedrifter har tilgang til våre medlemsider.
For å logge inn på våre medlemssider kan du bruke ditt Arbinn passord. Du vil få tilsendt passord dersom din e-postadresse er registrert i medlemsregisteret. Dersom din e-post ikke er registrert kan du ta kontakt med medlemssenteret på chat, telefon eller e-post på Arbinn.no.

Innlogging til EBA medlemssider

Alle som er ansatt i EBA sine medlemsbedrifter har tilgang til våre lukkede medlemsider.