HMS konferansen 2022

HMS konferansen er byggenæringens største - og kanskje viktigste - møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med HMS. Årets HMS konferanse ble arrangert 2. - 3. november

  • Elisabeth Gundersen
  • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
  • eg@eba.no
  • 95 12 12 77