EBA

Innhold

Vei og jernbane

EBA jobber for å styrke rammebetingelsene til medlemsbedrifter som har sin virksomhet innenfor bygging av vei og jernbane, drift og vedlikehold av vei og jernbane og asfaltvirksomhet.

Fokusområder vei og jernbane

  • Arbeide for et høyt faglig nivå innenfor anlegg, drift og vedlikehold av vei, asfaltvirksomhet og arbeide på jernbanen.
  • Skape en felles bransjeforståelse og arena for samarbeid
  • Være høringsinstans for områdene vei og jernbane
  • Bidra med en konstruktiv næringspolitikk vis à vis etater og myndigheter
  • Delta i bransjeutvalg der bransjen samarbeider om felles faglige utfordringer