Foto: Blakstad / Byggeindustrien
Foto: Blakstad / Byggeindustrien

Ung i Bygg og Anlegg

Her kan du se opptak av Ung i Bygg og Anlegg 2023

Prosjektet ble i gjennomført i samarbeid med Oslobygg KF, Direktoratet for Byggkvalitet, Nye veier, Bane Nor, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet via Konnekt, KIS (Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening), Byggopp og EBA med medlemsbedrifter.

Visste du at?

 

 

• Yrkeskompetanse fra VGS gir tilgang til høyere utdanning gjennom Y-veien?

• Som lærling har du rett på lønn under utdanning?

• Med fag- og svennebrev er du nærmest sikret jobb

 

 

 

Ung i Bygg og Anlegg har som mål å gi deg et innblikk i alle små og store ting du kan jobbe med i byggebransjen