HMS Konferansen

HMS-konferansen arrangeres av EBA og er bygg- og anleggsnæringens viktigste arena innen helse, miljø og sikkerhet.

HMS konferansen 2024

Konferansen arrangeres på Thon Hotell Arena 6.-7. november 2024. Hold av datoen - mer informasjon kommer.

Hold av datoen - mer informasjon kommer

HMS konferansen 2022

HMS konferansen 2022 ble gjennomført 2. og 3. november. Her finnes presentasjonene samlet.

HMS konferansen 2021

Her finnes presentasjonene samlet for HMS konferansen 2021

HMS konferansen 2020

HMS-konferansen samler ledere på alle nivåer; verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynets inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg

Årets HMS konferanse gjennomføres digitalt av hensyn til Covid-19 og smittevern. På denne siden finner du presentasjonene fra årets arrangement. 

HMS Konferansen 2019

HMS-konferansen samler ledere på alle nivåer; verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynets inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg.

HMS konferansen 2019 ble arrangert 13. - 14. november på Thon Hotell Lillestrøm. På denne siden finner du presentasjonene fra årets arrangement.