HMS Konferansen

HMS-konferansen arrangeres av EBA og er bygg- og anleggsnæringens viktigste arena innen helse, miljø og sikkerhet.

HMS konferansen 2021

Her kan du laste ned presentasjonene fra årets HMS konferanse 3. – 4. november

HMS konferansen 2020

HMS-konferansen samler ledere på alle nivåer; verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynets inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg

Årets HMS konferanse gjennomføres digitalt av hensyn til Covid-19 og smittevern. På denne siden finner du presentasjonene fra årets arrangement. 

HMS Konferansen 2019

HMS-konferansen samler ledere på alle nivåer; verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynets inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg.

HMS konferansen 2019 ble arrangert 13. - 14. november på Thon Hotell Lillestrøm. På denne siden finner du presentasjonene fra årets arrangement.