EBA

Innhold

Vi tilbyr nesten 30 ulike kurs innen 4 ulike fagområder: Jus, tekniske fag, HMS og ledelse/økonomi.

De aller fleste kursene kan arrangeres bedriftsinternt.  

Kurskalender

 1. 15. april 2021,

  EBA Oslo, Kurset kjøres på TEAMS

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - webinar

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 2. 20. april 2021,

  EBA Rogaland, Bjødnabeen 10

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - webinar - flyttet til 6. mai

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.