Entreprenørskolen

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr nesten 30 ulike kurs innen 4 ulike fagområder: Jus, tekniske fag, HMS og ledelse/økonomi. De aller fleste kursene kan arrangeres bedriftsinternt.

Kurskalender

  1. Samspillskontrakter - Bergen

    Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva samspillskontrakter kan være, hva som. kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes.