Entreprenørskolen

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr nesten 30 ulike kurs innen 4 ulike fagområder: Jus, tekniske fag, HMS og ledelse/økonomi. De aller fleste kursene kan arrangeres bedriftsinternt.

Kurskalender

  1. 28. september - 15. desember 2021,

    EBA Trøndelag, Hornebergveien 12, 7038 Trondheim

    Formannskolen - Trondheim

    Kursets mål er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere.

  2. Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner U3 - E-læring og webinar

    Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.