EBA

Innhold

Vi tilbyr nesten 30 ulike kurs innen 4 ulike fagområder: Jus, tekniske fag, HMS og ledelse/økonomi.

De aller fleste kursene kan arrangeres bedriftsinternt.  

Kurskalender

 1. 9. - 10. juni 2020,

  EBA Agder, Kjøita 6, kl 09:30 - 15:30

  Lederutviklingskurs for arbeidsleder, BAS og formann - Kristiansand

  Det er lagt vekt på å utforme et praktisk kurs nært opp til deltakernes hverdagsutfordringer. Teorien er godt utprøvd i Anleggslederskolen og det er lagt inn mye tid til arbeidsoppgaver, diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

 2. 9. - 10. juni 2020,

  LEAN Communication, Hoffsveien 21

  Grunnkurs i Lean Construction - Oslo 9. - 10. juni

  Erfaringsvis har bygge- og anleggsprosjekter vært forsinket, hatt høye kostnader og slitt med å bli bygget feilfritt første gang. - Dette kan det bli en slutt på!