EBA

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

75 resultater

Type artikkel
Velg område
75 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet

  Felles kjøreregler for å få flere kvinner til byggenæringen

  For å legge til rette for en bransje som passer i alle livsfaser, uavhengig av kjønn, er BNL og Fellesforbundet enige om følgende kjøreregler for både arbeidsgivere og ansatte.

 2. Nyhet

  Markedsundersøkelse: Lokale støytiltak Rv. 555 Sotrasambandet

  I forbindelse med bygging av nytt Sotrasamband ønsker Statens vegvesen å avklare hvordan kapasiteten til potensielle leverandører er, og hvilke kvalitet- og miljøstyringssystemer de bruker.

 3. Nyhet

  Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid

  BNL har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

 4. Nyhet

  Kompensasjon til foretak for tapt omsetning som følge av koronakrisen

  Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er nå åpen både for bedrifter som er stengt av myndighetene, og øvrige foretak med betydelig inntektstap.

 5. Nyhet , Lærlinger

  Tiltak for permitterte lærlinger

  Nye tall viser at det er om lag 4000 lærlinger som har blitt permittert som følge av korona-situasjonen. Nå setter regjeringen i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser.

 6. Nyhet

  Har du hjemmekontor? Bruk dagene effektivt med kurs og opplæring på nett.

  Hjemmekontor kan være en god anledning til å oppdatere seg på ny kunnskap.

 7. Nyhet

  Veiledning om offentlige anskaffelser og Korona-pandemien

  I forbindelse med Covid-19 utbruddet har Digitaliseringsdirektoratet utarbeidet en overordnet veileder for å få til gode anskaffelser og anskaffelseprosesser i den spesielle tiden vi er inne i nå. Deler av veiledningen og eksemplene er rettet mot bygg- og anleggsanskaffelser.

 8. Nyhet

  Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19

  Departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensynsom etter loven skal vurderes. Veilederen gir også anbefalinger for hvordan eventuellekommunale vedtak bør utformes ut fra dagens situasjon

 9. Nyhet

  Regjeringen vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

  Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene

 10. Nyhet

  Undersøkelse: Entreprenørene frykter korona-stans

  Kun en uke etter at regjeringen innførte drastiske tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset, melder 18 prosent av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) at de har fått en eller flere kontrakter kansellert som en direkte konsekvens av viruset.