Seminar om påbygg i høyden - entreprenørene er klare

Reinert Hersleth fra Hersleth Entreprenør på scenen under seminaret. Foto: EBA

Torsdag 22. juni arrangerte Treindustrien, NBBL og EBA et felles seminar om påbygg i høyden på eksisterende bygningsmasse. Seminaret hadde en rekke innlegg fra flere aktører i bransjen og ble avsluttet med en panelsamtale.

Med stort behov for boliger i byene samtidig som det er stadig større press på økt arealbruk blir det viktig å få mer ut av ressursene, forlenge levetiden på byggene og redusere energiforbruket til boliger.

Oppdatering av dagens bygningsmasse og tilrettelegging med universell utforming som blant annet heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt, spesielt fordi det gjør at eldre kan bo hjemme mye lenger, påpekte Christian-Marius Stryken i NBBL.

Ragnhild Bergheim, ordfører for Arbeiderpartiet i Lørenskog, den kommunen i Norge som har hatt størst befolkningsvekst de siste årene, innledet om kommunens initiativer og innsats for å tilrettelegge for regulering av heiser og påbygg. Hun påpekte at en av de største utfordringene for å få på plass disse påbyggene er usikkerhet og kostnadsvegring hos borettslagene. Derfor etterlyser hun mer samarbeid.

Spennende eksempler på løsninger

ARE Treindustri, Støren treindustri, Innotre & Woodworks og Sequoia presenterte en rekke spennende løsninger på hvordan tak og loftsrom kan bygges ut raskt og med tre som materiale. Felles for innleggene var at de trakk frem fordelene med bruk av tre som et fleksibelt, lett og bærekraftig materiale der det er mulig å få på plass påbygg i løpet av rask tid, samtidig som det fortsatt er mulig å bo i boligene. Slike påbygg har et klimaavtrykk som er 66% lavere enn på tilsvarende nybygg ifølge tall fra Rambøll. Nederland og Sverige har en rekke spennende prosjekter som Norge kan ta læring fra.

Entreprenørene er klare

Reinert Hersleth fra Hersleth entreprenør var tydelig i sin tale. Entreprenørene er klare for å sette i gang slike prosjekter. Han peker på lang erfaring med å bygge påbygg på bygninger som er i bruk, som skoler og boliger. I tillegg har entreprenørene god erfaring med bærekraftig materialbruk og med slike lette konstruksjoner av tre.

"Vi har metodene, vi er der, og vi kan bygge flere boliger enn det vi har i dag. Vi har løsningene, vi kan bygge rundt de som bor der. Det står bare på rammevilkårene"

Dermed spilte han ballen videre til politikerne som svarte ut sine planer i seminarets avsluttende bolk.

Positive til mer utbygging av tak

Seminaret ble avsluttet med en panelsamtale der det var god stemning og positive toner mellom deltakerne. Samtlige var enige om at det ligger store muligheter i denne måten å utvikle boligmassen på.

Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Senterpartiet uttalte at "dette må vi få til", hun tar med seg disse tankene inn i det videre arbeidet med boligmeldingen. Hun var tydelig på at det er viktig å få på plass konkret politikk for å oppfordre videre til slik utvikling og sa hun ønsker å være del av et større samarbeid.

James Stove Lorentzen fra Oslo Høyre sier at det er vilje til å bygge på flere tak i Oslo, men at det er noen utfordringer når det kommer til godkjenning av riksantikvaren og normer for nybygg, han påpekte at det blir viktig å gi dispensasjon på noen av disse normene for å få på plass.

Kjell Magne Brobekken, daglig leder i OBOS prosjekt er klar for å forvalte og etterinstallere heiser i boligmassen. som flere andre påpekte også han at det blir viktig å få på plass en løsning med profesjonelle byggherrer slik at ansvaret ikke ligger hos borettslagene. Mange borettslag strekker seg langt som det er allerede, men når det endelig vedtak om påbygg skal ta blir det ofte stemt ned fordi mange husholdninger ikke kan akseptere høyere fellesutgifter.

Hersleth presiserte overfor politikerne at teknologien og løsningene er på plass, det er bare rammebetingelsene som setter kjepper i hjulene. Han var tydelig på at vi må få på plass regulering i høyden og husbanklån.

Det var et godt seminar med mange deltakere der det var stor enighet om at det er samarbeid som må til for å ta et steg videre.