Kampanjepris med 50% rabatt  i perioden 15. mai - 15. juli. Kurset omhandler tiltak for økt mangfold og inkludering i bygge- og anleggsnæringen

Mangfoldsdugnaden er et interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser.  Kurset er utviklet av EBA.

Vi oppfordrer alle bedrifter i bygg- og anlegg til å jobbe aktivt med mangfold og inkludering.   Derfor har vi besluttet å kjøre kampanjepris med 50% rabatt på kurset i perioden 15. mai - 15. juli.   Gjennomført kurs registreres også i HMSREG. Bruk denne anledningen til å kurse alle ansatte og til å sette dette på agendaen i din bedrift.

Kurset gjelder for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Målet med kurset er å skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser, uavhengig av om det er et stort eller lite prosjekt. Kurset gir kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger.

Krav for å ivareta HMS har i stor grad handlet om fysisk helse, nå fokuserer vi også på psykisk helse

Kurset består av fire filmer med oppgaver som skal besvares mellom filmene. Det er også lagt inn fire dilemmaer som kan løses. Kurset har en egen ressurs hvor det også ligger nestlastbare plakater og annen relevant informasjon. Kurset tar 25 minutter å gjennomføre, og er på fire språk:

  1. Norsk
  2. Engelsk
  3. Polsk
  4. Litauisk