LCAbyg - lansering og webinar

EBA har med bistand fra SINTEF, Grønn Byggallianse (GBA) og BUILD ved Aalborg Universitet, utviklet LCAbyg-NOR.

Påmelding webinar 20.juni

20.juni kl.12.00 inviteres medlemmer av EBA og Grønn Byggallianse og andre interesserte til lansering av det nye verktøyet.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger underveis i webinaret

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger underveis i webinaret.

LCAbyg-verktøyet ble opprinnelig lansert i 2015 for den danske byggenæringen av BUILD, Institutt for bygg, by og miljø ved Aalborg universitet. I forbindelse med at krav om klimagassregnskap i Byggteknisk forskrift (TEK17) trer i kraft 1. juli 2023, lanseres nå en norsk versjon av dette verktøyet. Verktøyet er åpent tilgjengelig og gratis.

Den norske versjonen, kalt LCAbyg-NOR, er tilpasset norske standarder, som NS 3451 og NS 3720. LCAbyg-NOR kan brukes til å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til nye og rehabiliterte bygninger. Verktøyet kan brukes til å utarbeide dokumentasjon i henhold til kravet til klimagassberegning i TEK17, og til å oppnå poeng for klimagassberegninger for materialbruk i BREEAM-NOR 6.0.

I mars i år ble medlemmene av GBA og EBA invitert til å teste den første versjonen av LCAbyg-NOR. Vi har mottatt tilbakemeldinger, og er nå klare til å lansere verktøyet for hele bransjen med et opplæringswebinar.