ESA åpner sak på innleieforbudet

EØS-tilsynet (ESA) informerte onsdag 19. juli i en pressemelding at det åpnes sak mot Norge rundt innleieforbudet.

Vedtaket om åpning kommer etter at organet har vurdert informasjon tilsendt fra myndighetene.

NHO, BNL og EBA har over lengre tid etterlyst bedre kunnskapsgrunnlag og konsekvensvurderinger fra regjeringens side. Det kommer derfor ikke som noen overraskelse av det nå åpnes sak. 

Overvåkningsorganet ESA mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen (bnl.no)