HMS-utvalget (H)

Kristin Wold Jenssen, Backe Entreprenør AS (leder)
Petter Berg-Wollan, Consto AS
Ann Kristin Larsen Brattum, Asker Entreprenør AS
Bjarne Brendestuen, Betonmast AS
Ingun Elisabeth Rosenberg, JM Norge AS
Kenneth Kennedy, Skanska Norge AS
Morten Larsen, NCC Norge AS
Rebekka Smeland Kruse Smith Kruse Smith Anlegg AS
Maria Strand, Veidekke Entreprenør AS
Trude Pedersen, Peab AS
Vibeke Jargel, Mesta AS
Trond Erik Hetlelid, Kruse Smith Entreprenør AS
Ole Bjørn Bakke, Betonmast AS (styrets representant)
Anita Hegg, BNL

Lene Jønsson, EBA (sekretær)