Bistand ved krise

EBA tilbyr bistand til medlemsbedriftene dersom det skulle inntreffe en krisesituasjon for virksomheten. Medlemsbedrifter tilbys to timer gratis bistand.

Krisehåndtering

EBA tilbyr bistand dersom det skulle inntreffe en krise for virksomheten.

Medlemsbedrifter tilbys to timer gratis bistand. 

I tillegg kan medlemmer laste ned EBAs manual for krisehåndtering. 

Ansatte EBA
  • Jan Olaf Dukan
  • Advokat