Byggenæringens klimakonferanse arrangeres 23. november i Oslo Rådhus

Publisert

Hvilke klimakrav vil bygge- og anleggsnæringen møte i tiden som kommer? Hvordan påvirker beslutninger i EU, hos myndighetene her hjemme eller blant store, offentlige bestillere hvordan næringen skal levere?Og ikke minst: Hva kan vi vente av bankene?

Byggenæringens klimakonferanse skal gi oversikt over de viktigste nyhetene bygge- og anleggsnæringen må forholde seg til. Konferansen skal også visekonkrete løsninger for å levere på klimakravene, dele «best practice» og erfaringer. Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er byggherre eller leverandør.

Program for Byggenæringens Klimakonferanse

Klimakonferansen arrangeres i festsalen i Oslo Rådhus, tirsdag 23. november

Påmelding til Byggenæringens Klimakonferanse

Klimakonferansen arrangeres i festsalen i Oslo Rådhus, tirsdag 23. november

  • Ole Henrik Ystehede
  • Direktør EBAO