Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang

Publisert

Atlanterhavsveien

Byggenæringen er viktig for å holde hjulene i gang i samfunnet. En samlet næring har jobbet frem en tiltakspakke som er overlevert politiske myndigheter.

Regjeringen og Stortinget har så langt kommet med viktige tiltakspakker. Samtidig er det helt avgjørende med ytterligere tiltak som sørger for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang for at Norge skal komme velberget gjennom krisen.

BAE (bygg-, anlegg- og eiendom)-næringen er en stor og viktig sysselsetter i alle deler av landet og kan ha en økonomisk stabiliserende rolle. Dessverre rammes også denne næringen direkte og indirekte av krisen. Det er derfor behov for treffsikre strakstiltak som sikrer at aktiviteten kan opprettholdes.

Vi støtter fullt og helt at regjeringen fremlegger en egen krisepakke for denne næringen, og gir med dette våre innspill. Kort oppsummert er det behov for tiltak som:

  • Sørge for å holde mannskap og utstyr i produksjon
  • Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt
  • Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang
  • Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt
  • Treffer alle ledd i verdikjeden
  • Opprettholde produksjons- og leveringsevne av byggevarer
  • Sikre og styrke fagopplæring

Følgende aktører har vært involvert i arbeidet og stiller seg bak forslagene som fremgår her: Statsbygg, Oslo kommune, Bane NOR, Statens Vegvesen, Nye Veier, Entra, OBOS, Olav Thon, AF Gruppen, Skanska, Betonmast, Veidekke, Backe Entreprenør, HENT, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektbedriftene, Maskinentreprenørenes Forbund, VIRKE, NELFO, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA, VA/VVS-produsenter, Fellesforbundet, NHO, BNL; Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggevareindustrien, Byggmesterforbundet, Boligprodusentene, Malermestrenes Landsforbund, Norsk Eiendom, Norsk Utleieforening, Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører, Norske Muremesters landsforening, Norske Trevarer, Rør entreprenørene Norge, Takentreprenørenes Forening, Treindustrien, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, og Ventilasjon, Kulde og Energi.

I tillegg har KS bidratt med innspill og kommentarer til dokumentet.

Koronakrisepakke for Bygg-, Anleggs- og Eiendomsnæringen

Innspill fra en samlet næring