Kurs- og arrangementskalender

58 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
58 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , EBAV

  HMS for ledere - Bergen

  Det er krav til arbeidsgiver om å gjennomgå opplæring i HMS arbeid. Kravet er hjemlet i Arbeidsmiljølovens §3-5.

 2. , EBA BOV

  HMS for ledere - Førde

  Det er krav til arbeidsgiver om å gjennomgå opplæring i HMS arbeid. Kravet er hjemlet i Arbeidsmiljølovens §3-5.

 3. , Scandic Asker

  Grunnopplæring HMS - 40 timer

  Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på vegne av alle BNLs bransjeforeninger.

 4. Bustadoppføringslova - webinar

  Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

 5. , NHO, Næringslivets Hus

  Byggherreforskriften - Klasseromskurs

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 6. , EBA Vestenfjelske

  TEK 17 - Byggteknisk forskrift - Klasserom

  Byggteknisk forskrift er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav, men angir også konkrete ytelser og preaksepterte ytelser. Hva betyr dette, og hvordan skal man forholde seg til det? Og hva innebærer det å erklære ansvar?

 7. , EBA Rogaland

  Bustadoppføringslova - Rogaland

  Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

 8. Bustadoppføringslova - Førde

  Kontraktsforholdet med forbrukarar er regulert av lova, som i stor grad er ufråvikeleg. Det er difor viktig å setje seg inn i dei rammene lova set for kontraktsforholdet, kva plikter og ansvar entreprenøren har, og kva moglegheiter som ligg i lovverket