EBA

Innhold

Drift og vedlikehold

Alle som ferdes på våre veier opplever viktigheten av drift og vedlikehold i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet.

EBA arbeider for å finne ordninger som gir gode skatte- og avgiftsløsninger. Et sentralt tiltak er innføring av momskompensasjonsordning som sikrer like vilkår for offentlige og private ved levering av tjenester. Videre er mer hensiktsmessige periodiseringsregler et sentralt tiltak for å hindre likviditetsbelastning for bedriftene ved forskuttering av moms ved utestående krav.

Andre problemstillinger er gjeninnføring av momsregistering av arbeidsfellesskap, en problemstilling som er blitt veldig aktualisert på grunn av store prosjekter som en bedrift ikke kan løfte alene, samt ordninger som sikrer at utbygger får refundert mva på offentlig infrastruktur.