EBA

Innhold

Anlegg

Anleggsentreprenørene utvikler samfunnet og bygger fremtidens systemer for transport og infrastruktur. Våre medlemmer innenfor anleggssektoren realiserer kritiske samfunnsfunksjoner som veier, jernbane, flyplasser og havner.

Anleggsentreprenørene utvikler samfunnet og bygger fremtidens systemer for transport og infrastruktur. Våre medlemmer innenfor anleggssektoren realiserer kritiske samfunnsfunksjoner som veier, jernbane, flyplasser og havner. 

Det norske anleggsmarkedet har vært i vekst i flere år.  NTP for 2014 – 2023 har en planramme på 508 MRD NOK. Veksten i planrammene har i vesentlig grad gått til investering, ikke drift og vedlikehold. Forholdet mellom investering i vei og jernbane har vært tilnærmet uendret. De største byggherrene innen anlegg er Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR.

Oppfølging av kontraktsmaler og innspill til forbedringer i kontrakter og kontraktsmaler, er prioriterte saker innenfor anlegg. Det samme er entrepriseformer og gjennomføringsmodeller. EBA har utarbeidet en veileder for når de ulike entrepriseformer og gjennomføringsmodeller egner seg. Sammen med BNL er EBA engasjert i arbeidet med seriøsitet i anleggsbransjen.