Jernbane

Langsiktighet og forutsigbarhet er en vedvarende utfordring for jernbaneentreprenørene, en utfordring EBA kontinuerlig jobber for å løse

Det er entreprenørene som har måttet ta svingningene i bevilgningene, og det har skapt store utfordringer i forhold til forutsigbarhet og bygging av kompetanse over tid. 

Utbyggingsdelen av jernbanesektoren er konkurranseutsatt. Innen drift og vedlikehold og beredskap er Spordrift AS dominerende igjennom sin avtale med Bane NOR om drift og vedlikehold av alle banestrekningene.   Oppgaver innen fornyelse og forebyggende vedlikehold blir for en stor del utført av entreprenører.

Jernbaneutvalget i EBA arbeider med å bedre rammebingelsene for entreprenørene innen jernbanemarkedet. Viktige saker:

  • HMS og seriøsitet
  • Klima og miljøforbedringer
  • Utnyttelse av sesong og unngå stopp og permitteringer i vintersesongen
  • Forutsigbarhet og langsiktighet i bestillingene

EBA har etablert samarbeidsforum med Bane NOR der det er regelmessige møter.