EBA

Innhold

Jernbane

Langsiktighet og forutsigbarhet er en vedvarende utfordring for jernbaneentreprenørene, en utfordring EBA kontinuerlig jobber for å løse

Langsiktighet og forutsigbarhet er en vedvarende utfordring for jernbaneentreprenørene, en utfordring EBA kontinuerlig jobber for å løse. Det er entreprenørene som har måttet ta svingningene i bevilgningene, og det har skapt store utfordringer i forhold til forutsigbarhet og bygging av kompetanse over tid. 

Utbyggingsdelen av jernbanesektoren er konkurranseutsatt. Innen drift og vedlikehold og beredskap er det imidlertid Bane NOR som er dominerende. Oppgaver innen fornyelse og forebyggende vedlikehold blir for en stor del utført av entreprenører.

EBA har et Jernbaneutvalg som skal fungere som en møteplass for entreprenørene og som et diskusjonsforum med muligheter for gjensidig informasjonsutveksling om næringspolitiske forhold som vedrører jernbanemarkedet.