EBA og Norsk Eiendom arrangerte webinar om arealplaner, områdemodeller og utbyggingsavtaler

Christine Holtan Bøgh, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA og Sven Magnus Rivertz, advokat/juridisk fagsjef i Norsk Eiendom ønsker velkommen til webinar.

Gikk du glipp av webinaret? Her finnes presentasjonene samlet og webinaret i opptak

Gikk du glipp av webinaret?

Her kan du se webinaret i opptak

EBA og Norsk Eiendom arrangerte fra Plan til gjennomføring 5. april.

Målet er å gi deltakerne kunnskap om sammenhengene mellom arealplanlegging og gjennomføring. Samarbeid på tvers av fagområder og rolleforståelse er en forutsetning for vellykkete prosesser og gode, konkrete utbyggingsresultater.

Mange kommuner arbeider med utviklingsområder og områdeplaner. For å lykkes med fortetting, utvikling og transformasjon må det ofte til store investeringer i offentlig infrastruktur.

Erfaringer med gjennomføring av by- og tettstedsutvikling viser at arealplanlegging etter plan- og bygningsloven alene ikke er tilstrekkelig for å sikre ønsket gjennomføring.

Webinaret gir oppdatert kunnskap om finansieringsmodeller og utbyggingsavtaler, samt jus og rammer knyttet til dette. Deltagerne skal bli bedre rustet til å lede og bidra inn i plan- og utviklingsprosjekter. Hovedfokus vil være reguleringsnivå, men overordnede plannivå vil også bli omtalt. Det vil være praktiske eksempler og oppdatering i utbyggingsavtaler som verktøy.

Målgruppe:

Både offentlige og private aktører som er involvert i plan og utviklingsarbeid.