Gikk du glipp av Drift- og vedlikeholdswebinar (DOV) 21. mars?

Her kan du se opptak av webinaret hvor samferdselsministeren og de andre innlederne drøfter behovet for et krafttak på vedlikeholdsetterslepet

Program DOV webinar

Her kan du se programmet for Drift- og Vedlikeholds webinar 21.03.2022 kl 08:30-10:15

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) arrangerer Fagforum for Veidrift: En serie webinarer som samler ansatte i samferdselssektoren over hele landet for å diskutere strategier for drift og vedlikehold av vegnettet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er første innleder på webinaret om drift- og vedlikehold (DOV) som arrangeres digitalt 21.mars kl. 08.30-10.15 og har som tema: Hvordan får vi tatt et krafttak på vedlikeholdsetterslepet?

Webinaret har følgende hovedtema:

  • Hva er regjeringens ambisjon, og hva kan forventes av drahjelp fra regjeringen?
  • Hvordan kan vedlikeholdsoppgaver løses effektivt i drift- og vedlikeholdskontraktene?
  • Trafikksikkerhet, hva betyr vegstandarden for trafikksikkerheten?
  • Hvordan skal vi nå klimamålene innen drift og vedlikehold?

 Webinaret er særlig relevant for fylkespolitikere, veimyndighetene, beslutningstakere og innkjøperne i fylkene, samt vegbrukere.

Webinaret er det tredje i en serie webinarer arrangert av EBA etter at fylkeskommunene gjennom regionreformen overtok ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Den enkelte fylkeskommune må nå selv utforme sin kontraktstrategi og inngå avtale for drift og vedlikehold på sitt veinett. Vi har som mål å samle ansatte i samferdselssektoren over hele landet for å diskutere strategier for drift og vedlikehold av vegnettet.

  • Hvordan sikrer vi best trafikksikkerhet og fremkommelighet?
  • Hvordan får vi mest mulig vegvedlikehold for pengene?
  • Hvordan kan fylkeskommunene gjennom valg av kontraktstrategi sikre en størst mulig regional verdiskaping?