EBA Drift og Vedlikehold (DOV) inviterer til webinar om verdiskapning, klima og samarbeid

Kartlegging av lokal verdiskaping ved drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

MENON-PUBLIKASJON NR. 73/2021

Av Maja Albertsen, Jonas Erraia og Leo A. Grünfeld

EBA Drift og Vedlikehold (DOV) webinar om verdiskapning, klima og samarbeid

Se opptak fra webinaret 5.11