Tunnellbyggetid

I det siste tiåret har det i økende grad oppstått diskusjoner, uenighet og til dels tvister omkring avsatt byggetid for samferdselstunneler. Samlet utgjør tvistene en betydelig verdi.

Bransjen har i felleskap utviklet en modell for beregning og regulering av tunnelbyggetid, delvis basert på gjeldende ekvivalentidssystem.
Modellen skal gi en mer forutsigbar risiko for alle parter i et tunnelprosjekt.
Modellen baseres på omforente og oppdaterte kapasiteter i bransjen. Kapasitetene representerer velorganisert drift med moderne utstyr og metoder.

  • Gina Marie Qvale
  • Faglig leder anlegg og infrastruktur
  • gmq@eba.no