EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

18 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
18 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 28. januar 2021,

  Webinar

  Byggherreforskriften - Webinar

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 2. 10. februar 2021,

  EBA Møre og Romsdal , Ålesund

  Samspillkontrakter Ålesund

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 3. 16. februar 2021,

  EBA Agder

  Bustadoppføringslova - Kristiansand

  Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

 4. 16. februar 2021,

  Webinar, Teams link blir sendt dagen før

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - webinar

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 5. 4. mars 2021,

  EBA TeVe Busk, Østre Kullerød 5 , 3241 SANDEFJORD

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Sandefjord

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 6. 9. mars 2021,

  EBA Agder, Kjøita 6, Kristiansand

  TEK 17 - Byggteknisk forskrift - Kristiansand

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

 7. 10. mars 2021,

  EBA Agder, , Kjøita 6, Kristiansand

  Plan- og bygningslov og byggesaksforskriften - Kristiansand - kurset kjøres som webinar

  Kurset gir oversikt over regler og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse.

 8. 10. mars 2021,

  EBA Møre og Romsdal , Molde

  Samspillkontrakter Molde

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 9. 10. mars 2021,

  EBA Kristiansund

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Kristiansund

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.