Kurs- og arrangementskalender

Vis filtrering

14 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
14 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 28. september 2022,

  Scandic Asker

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - klasseromskurs

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 2. 29. september 2022,

  Webinar

  Byggherreforskriften - Webinar

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 3. 29. september 2022,

  Byggopp Rogaland, Bjødnabeen 10, 4031 STAVANGER

  Samspill som gjennomføringsmodell  - klasseromskurs

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 4. 4. - 5. oktober 2022,

  EBA , Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

  NS 3420 Beskrivelsestekster - Oslo

  NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

 5. 5. oktober 2022,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Oslo - klasseromskurs

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 6. 13. oktober 2022,

  Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28

  Samspill som gjennomføringsmodell  - klasseromskurs - ny dato kommer

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 7. 25. oktober 2022,

  EBA Agder, Kjøita 6

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Agder - klasseromskurs

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 8. 31. oktober - 1. november 2022,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

  Forhandlingsteknikk Oslo

  - Å lykkes med forhandlinger om endringer, tillegg og sluttoppgjør

 9. 10. november 2022

  Webinar i Offentlige anskaffelser

  Webinar i Offentlige anskaffelser

 10. 10. november 2022,

  EBA Oslo, Midedlthunsgate 27, 0368 OSLO

  TEK 17 Byggteknisk forskrift - klasseromskurs - Oslo

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.