Kurs- og arrangementskalender

Vis filtrering

18 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
18 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Samspillskontrakter - Bergen

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva samspillskontrakter kan være, hva som. kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes.

 2. NS 8405 - Entreprisekontrakter Sandefjord

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 3. TEK 17 Byggteknisk forskrift webinar

  I den nye forskriften, kalt TEK17, er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

 4. Endring og varsling - Bergen

  Kurset gir deltakerne grundig gjennomgang av reglene om endringer og varsling i sentrale kontraktstandarder, som NS 8405 og NS 8406 (utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise), samt tilhørende underentreprisekontrakter.