Kurs- og arrangementskalender

10 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
10 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , Kjøita 6, Kristiansand

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 2. Byggherreforskriften

  Kursdeltagerne får en grundig gjennomgang av pliktene etter Byggherreforskriften, herunder Byggherrens ansvar, de prosjekteres ansvar og arbeidsgivers ansvar (og grensenitt mellom disse aktørene). Kurset belyser endringer i BHF med ikraftredelse av 1.1.2021.

 3. , Næringslivets Hus

  Compliance i byggenæringen - Dilemmatrening og veiledning

  EBA tilbyr medlemsbedriftene et halvdagskurs for å bli kjent med EBAs Compliance-veileder og for å presentere og diskutere relevante dilemmaer. Bedrifter i bygge- og anleggsnæringen er avhengig av tillit fra omgivelsene. Tillit styrkes når compliance arbeidet tas på alvor. God etikk er rett og slett god butikk.

 4. , Christiania Qvartalet

  Anleggslederskolen høst 24 - Oslo

  For deg som skal styre Anleggs / Byggeplassen. Her får du en inngående opplæring i alle faser av et prosjekt.Som anleggsleder vil du ha en avgjørende rolle på bygge- og anleggsplassen for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Ønsker du å være best mulig rustet til utfordringene du møter som anleggsleder, er kunnskapen vi kan tilby deg gjennom anleggslederskolen viktig kompetanse.

 5. , EBA Agder, Kjøita 6, 4630 Kristiansand

  NS 8407, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 6. , EBA Agder

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.