Kurs- og arrangementskalender

50 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
50 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , Scandic Bergen City,

  Anleggslederskolen Vår 24 - Bergen

  For deg som skal styre Anleggs / Byggeplassen. Her får du en inngående opplæring i alle faser av et prosjekt.Som anleggsleder vil du ha en avgjørende rolle på bygge- og anleggsplassen for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Ønsker du å være best mulig rustet til utfordringene du møter som anleggsleder, er kunnskapen vi kan tilby deg gjennom anleggslederskolen viktig kompetanse.

 2. Instruktørkurs - sikker bruk av arbeidsutstyr

  Forskrift om utførelse av arbeid (Kapittel 10) stiller krav til at det gis dokumentert opplæring for bruk av farlig utstyr. Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift

 3. , EBA Rogaland

  Lederutviklingskurs for BAS/formann

  De viktigste lederne i en entreprenørvirksomhet er de lederne som er tettest på laget som skal gjøre selve jobben; altså baser og arbeidsledere! Hvis arbeidslederen ikke fungerer som leder og får med seg laget sitt, så lider både lederen, laget, prosjektet og organisasjonen under det. Arbeidsledere på byggeplass er særdeles viktige ledere. Derfor er det helt grunnleggende at de faktisk fungerer som ledere for laget sitt.

 4. , EBA Vestenfjelske, Førde

  Statens Vegvesen sin prosesskode og standard kontraktsbestemmelser

  Kurset gjennomgår oppbygning, prinsipper og systematikk i vegvesenets håndbok R761 Standard beskrivelse for vegkontrakter eller R762 Standard beskrivelse for bruer og kaier, og tar opp typiske problemstillinger som man møter på ved gjennomføringen av slike kontrakter.

 5. , EBA Vestenfjelske,

  Endring og varsling - Bergen

  Kurstemaet er kjernekunnskap for prosjektledere i større prosjekter I tillegg gir kurset en innføring og praktisk trening i forhandlingsteknikk.

 6. , Scandic Asker

  Grunnopplæring HMS - 40 timer

  Skreddersydd kurs for Verneombud, AMU – medlemmer og ledere i Bygg og Anlegg. Her får du innføring i kravene i AML og viktige forskrifter. Dette er viktig kompetanse, som gjør deg tryggere i jobben. Grunnleggende krav og ansvarsforhold i situasjoner gjennomgås og diskuteres. Hva skal være i orden på Bygge / Anleggsplassen for at HMS skal være i orden, er en sentral del av kurset. Foredragsholdere med lang erfaring fra bransjen.