Kurs- og arrangementskalender

54 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
54 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. , EBA , Næringslivets Hus

    NS 3420 Beskrivelsestekster - Oslo

    NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

  2. , EBA Vestenfjelske

    Prosseskode - Statens vegvesen, standard kontraktsbestemmelser

    Kurset gjennomgår oppbygning, prinsipper og systematikk i vegvesenets håndbok R761 Standard beskrivelse for vegkontrakter eller R762 Standard beskrivelse for bruer og kaier, og tar opp typiske problemstillinger som man møter på ved gjennomføringen av slike kontrakter.