Kurs- og arrangementskalender

53 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
53 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Underentrepriser; NS 8415, NS 8416 og NS 8417 - Førde

    Kurset handlar om standardkontraktene for underentreprise, og fokuserer på utfordringar og fallgruver i forholdet mellom hovudentreprenør og underentreprenør. I tillegg vil kurset ta for seg korleis underentreprisestandardane skil seg frå NS 8405 og NS 8407.

  2. , EBA Vestenfjelske

    Forhandlingsteknikk

    Du som arbeider med å administrere entrepriseprosjekter vil regelmessig delta i forhandlinger om svært store verdier. Kurset vil hjelpe deg til å få til de beste avtalene, og gi deg et bedre verktøy å komme til enighet enn å «dele på midten» eller gi etter for ultimatumer