Her finner du rapporter og publikasjoner produsert av EBA alene eller i samarbeid med andre.

Årsrapporter EBA

Årsrapport 2021

Velkommen til EBAs årsrapport for 2021

Entreprenørforeningen har tatt en aktiv rolle i den offentlige debatten, deltatt på høringer og møter på Stortinget, og har etablert en god dialog med myndigheter på regionalt og nasjonalt nivå for å få gjennomslag for våre viktigste saker - klima, arbeidslivspolitikk, rekruttering, kontrakter og arbeidet rettet mot fylker og kommuner. 

Her finner du rapporter og publikasjoner produsert av EBA alene eller i samarbeid med andre.

Rapporter og publikasjoner