Gratis LCA-verktøy

EBA har vært med på å utvikle LCAbyg-NOR, et verktøy for klimarapportering

Verktøyet ble presentert på et webinar med innlegg fra Heikki Eidsvoll Holmås i EBA, Trond Simonsen i SINTEF og gjennomgang av selve verktøyet ved Mie Fuglseth i Grønn byggallianse.

Se opptak av webinaret og last ned verktøyet under

LCA-lanseringswebinar