Meld deg på HMS konferansen 2023

Byggenæringens HMS-konferanse 2023 finner sted på Lillestrøm 15. til 16. november i år.

Meld deg på HMS-konferansen 2023 her:

HMS-konferansen er byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS. Konferansen gir faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid.  I tillegg er det en møteplass som gir rom for å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Årets konferanse er en hybridkonferanse. Det vil si at det både er mulig å delta fysisk på Thon Hotell Arena på Lillestrøm og å delta digitalt.  Alle deltakere (også de som deltar fysisk) vil få tilsendt lenke til sendingen dagen i forkant.  Konferansen vil være digitalt tilgjengelig gjennom den tilsendte lenken i ca 14 dager etter konferansen.  Slik at det også er mulig å se deler av konferansen man har gått glipp av eller om man ønsker å se et innlegg på nytt.

Noen av hovedpunktene i årets program er:

  • Ledelse og arbeidsmiljø
  • Unge arbeidstakere og sikkerhet
  • Mangfold i et arbeidsmiljøperspektiv
  • Beregning av byggetid
  • Fallulykker