HMS Konferansen 15. - 16. november 2023

15. nov 2023 til 16. nov 2023
Thon Hotel Arena, Lillestrøm Fysisk deltakelse: kr 3 750,- (før 20/9 3350,-) Digital deltakelse: kr 2 150,- (før 20/9 1850,-) Middag: kr 1 600,- Overnatting: kr 1 570,- betales direkte til hotellet Påmeldingsfrist 1. november

HMS konferansen er byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS.

HMS konferansen gir faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid.  I tillegg er det en møteplass som gir rom for å knytte kontakter og utveksle erfaringer. Dette er byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS. 

Dette er en hybridkonferanse. Det vil si at du kan velge om du vil delta fysisk på Thon Hotell Arena på Lillestrøm eller om du vil delta digitalt.  Alle deltakere (også de som deltar fysisk) vil få tilsendt lenke til sendingen dagen i forkant.  Konferansen vil være digitalt tilgjengelig gjennom den tilsendte lenken ca 14 dager etter konferansen.  Om du av ulike årsaker går glipp av deler av konferansen, eller du vil se et innlegg på nytt, har du altså mulighet til det.

Program

 1. NOVEMBER

Møteleder: Christine Holtan Bøgh, direktør næringspolitikk og kommunikasjon, EBA

Tid

Tema

1000

KONFERANSESTART

Velkommen

 

LEDELSE OG ARBEIDSMILJØ

1015 -1125

 • Å være leder når ulykken inntreffer v/styreleder i SfS BA/HMSK direktør/COO Kenneth Kennedy, Skanska Norge FO Anlegg
 • HOP – en ny tilnærming til sikkerhet v/Kristian Gould, Equinor
 • Hvordan bruke nudging til å øke sikkerheten på norske bygge- og anleggsplasser v/Martine Carlson, The Nudgelab

1125 - 1150

PAUSE

1150 - 1300

 • IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg presenterer prosjekter og resultater fra arbeidet
  • Støy i BIM v/Kari Anne Holte, Norce
  • HMS utfordringer i små bedrifter v/Stig Winge, Sintef
  • Orden og ryddighet – innvirkning på HMS v/Kathrine Nilsen, Backe Entreprenør AS
 • Ungdom og frafall i utdanningsløpet v/Jon Sandnes, styreleder IA-bransjeprogram bygg og anlegg  og Albert Hæhre, Hæhre/Infra Group
 • Unge hjerner – hvordan oppfatter de og håndterer risiko v/nn

1300 - 1400

LUNSJ

1400 - 1510

 • Farlige mønstre v/Lene Jønsson EBA/SfS BA
 • HMS i utdanningene – hva lærer studentene og elevene, og møter det bedriftenes behov?
 • Hvordan er det med arbeidsforholdene i bevegelig arbeid og kortvarige prosjekter v/Geir Kåre Wollum, regionalt verneombud Arbeidsmandsforbundet

1510 - 1535

PAUSE

1535 - 1700

 • Mangfold i arbeidsmiljøperspektiv v/Sif Løvdal, AF
 • Slik jobber vi med mangfold v/Betonmast 
 • Inspirasjons-/avslutningsforedrag

1900

Aperitiff

1930

Middag

 1. november

0900

Velkommen til HMS konferansen – dag 2

 

SIKKERHET

0905 - 1010

 • Slik dokumenterer vi beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid v/ SHA-rådgiver Anne Sveinall Ljungqvist, Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen   
 • Det er veiledning å få v/Liv Strøm, Norconsult og leder av RIFs ekspertgruppe SHA
 • Nasjonalt arbeidstidsregister – hva har arbeidstid å si for sykefravær, sikkerhet og arbeidsmiljø? v/prosjektleder Anne-Mari Gjestvang Moe, STAMI

1010 - 1040

PAUSE OG UTSJEKK

1040 - 1120

 • Erfaringer med bruk av forutseende sikkerhetsindikatorer v/Kristin Wold Jenssen, HMS sjef i Backe Entreprenør AS
 • Arbeidstilsynets Kompassrapport om ulykker i bygg og anlegg v/Bodil Aamnes Mostue, Arbeidstilsynet, Sofie Glas, Arbeidstilsynet og Hans Magne Gravseth, STAMI

 

FAREOMRÅDE:  FALLULYKKER

 • 1120 – 1150

Jeg falt 15 meter ned – og overlevde. Ole Jonathan Hagen forteller om da han falt 15 meter fra hengestillas etter glid

1150 - 1210

PAUSE

1210 – 1300

 • Hvordan kan vi forhindre fallulykker i tidlig fase av prosjektet? Erfaringer fra byggingen av
 • Karlatornet i Gøteborg v/David Salekärr og Patrik Eriksson Lundebacke, Serneke Sverige AB
 • Hvordan kan vi jobbe for å forhindre fall fra høyde v/Oddbjørn Granlund, Trygg kurs
 • Oppsummering og avslutning

1300

LUNSJ OG HJEMREISE