Strakstiltak for entreprenørbedrifter

Strakstiltak for entreprenører – et samarbeid mellom EBA og Grønn Byggallianse

Etter hvert som bærekraft har fått et stort fokus har våre medlemsbedrifter blitt dyktige på å utføre bygg- og anleggsprosjekter på en bærekraftig og lønnsom måte. Kompetansen på "grønne tiltak" er jevnt over høy og mange arbeider allerede systematisk med selskapets egen miljøpåvirkning i tillegg til prosjektenes miljøpåvirkning. I prosjekter med tidlig involvering av entreprenør har våre medlemmer en særlig mulighet til å rådgi om kostnadseffektive grep som også reduserer miljøbelastningen.

EBA ønsker å vise våre medlemmers kunnskap og engasjement knyttet til det grønne skiftet, og vil derfor informere om at vi har utformet 10 strakstiltak for både bygg og anlegg i samarbeid med Grønn Byggallianse. Styret i EBA, Klima, Energi og Miljøutvalget (KEM) og Anleggsutvalget har både godkjent tiltakene og vært aktive i utarbeidelsen av dem.

Tiltakene vil lanseres på entreprenørdagen den 2 juni. Hvert enkelt medlem får anledning til å forplikte seg til disse strakstiltakene ved å signere en forpliktelseserklæring.

Allerede til høsten vil EBA tilby et webinar om hvordan CO2 utslipp kan reduseres 20 % uten at byggekostnadene øker, og det kommer flere etter hvert. Følg med på kurssidene våre om dette. Vi vil også sende ut informasjon på e-post.

 

10 Strakstiltak for entreprenører

Vil du gjøre målrettede tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlig bygg og anlegg? Da bør du tilslutte deg strakstiltakene for entreprenører

Les mer om 10 Strakstiltak for entreprenører