Oppfordrer til målrettet arbeid for økt mangfoldskompetanse i byggenæringen

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe og styreleder i EBA, ønsker nå å ta et bredt initiativ for å etablere et målrettet arbeid for økt mangfoldskompetanse i hele næringen.

Mangfoldsdugnaden

Mangfoldsdugnaden er et holdningsendrende kurs i mangfold og inkludering. Kurset er for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen uavhengig om du er konsernsjef, prosjektleder, fagarbeider, lærling eller hjelpearbeider.

Kurset består av fire filmer med oppgaver som skal besvares mellom filmene. Oppgavene løses som multiple choice og drag and drop.

Kurset er gratis frem til 31.12.2021

Hovedstyret i EBA, med Gjelsvik i spissen, fattet nylig følgende vedtak: «EBAs hovedstyre anmoder den enkelte medlemsbedriften om å stille krav om at alle bedriftens ansatte skal gjennomføre kurset Mangfoldsdugnaden.»

– Næringen sysselsetter i dag rundt 250.000 mennesker og skal både rekruttere og utvikle fremtidens arbeidskraft. I Backe vil vi gjøre dette kurset obligatorisk for alle våre ansatte, sier Gjelsvik, og understreker at byggenæringen, som Norges største fastlands- og distriktsnæring, er helt sentral i samfunnets målsetting om et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Så langt har allerede 419 av hans 783 ansatte i Backe tatt kurset.

Det var 11. august i år EBA lanserte kurset Mangfoldsdugnaden med blant annet daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (AP) i Oslo kommune til stede.

– Mangfoldsdugnaden er et nytt interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser. Kurset gjelder for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Målet med kurset er å etablere en samlet kompetanse og felles forståelse i hele næringen for hva som kjennetegner et inkluderende og godt arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Kurset er relevant for alle virksomheter og alle prosjekter, uavhengig av omfang, og skal gi kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger, sier kompetansesjef Thomas Norland i EBA.

Han peker på at krav for å ivareta HMS i stor grad har handlet om fysisk helse.

– Nå fokuserer vi også på psykisk helse, sier Norland.

Kurset består av fire filmer med oppgaver som skal besvares mellom filmene.

– Det er også lagt inn fire dilemmaer som kan løses. Kurset har en egen ressurs hvor det også ligger nestlastbare plakater og annen relevant informasjon. Kurset tar 25 minutter å gjennomføre, og er på fire språk, norsk, engelsk, polsk og litauisk. Gjennomført kurs registreres også i HMSREG. Kurset er gratis for alle å gjennomføre frem til 31. desember i år, legger Norland til.

[Les hele saken på Byggeindustrien/ bygg.no]

Mangfoldsdugnaden er også tilgjengelig på engelsk, polsk og litauisk. 

 

Mangfoldsdugnaden

Mangfoldsdugnaden er et holdningsendrende kurs i mangfold og inkludering. Kurset er for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen uavhengig om du er konsernsjef, prosjektleder, fagarbeider, lærling eller hjelpearbeider.

Her kan du se en liten smakebit på Mangfoldsdugnader. Kurset er gratis frem til 31.12.2021