Norske entreprenører skal styrke konkurranseevnen og lede an i klimaarbeidet

Nyhet , Politikk, Arrangementer

Publisert

Som Norges største fastlandsnæring, etterlater BAE-næringen seg et betydelig klimafotavtrykk. Hvordan bransjen bestiller, planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder bygg og anlegg vil ha stor betydning for miljøet.

- Før pandemien var klimakrisen vår tids største utfordring, og det er den fortsatt. Nettopp i vår næring finnes mange av løsningene for en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig fremtid, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

EBA som er bygg- og anleggsnæringens største bransjeorganisasjon skal i samarbeid med NHO og BNL ta en sterkere posisjon og være et viktig bindeledd mellom næringen, kunder og det offentlige i bærekraftarbeidet.

Miljøkrav, bærekraft og verdiskapning står derfor øverst på agendaen når Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) samler bransjen til Entreprenørdagen 27. mai.

Årets digitale Entreprenørdag innledes av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Deretter følger foredragsholdere fra næringen, myndigheter og viktige interessenter på med to intense timer med markedsutsikter og prognoser i næringen og krav fra finansinstitusjonene. Det redegjøres for nye krav til klimaregnskap, hva entreprenørene kan forvente fra kunder og myndigheter, og hvordan NTP kan bidra til sysselsetting, verdiskapning og bærekraftige løsninger.

 - Det finnes stor vilje hos våre medlemsbedrifter til å ta aktivt del i klimaarbeidet og vi vet at bygg- og anleggsnæringen er en viktig del av klimaløsningen. Vi er viktige, både i kraft av det vi driver med og fordi vi står for en så stor del av den samlete sysselsettingen og verdiskapingen i hele landet. Denne omstillingen må vi klare samtidig som vi sikrer lønnsomhet og styrker konkurransekraften, avslutter Sandberg.

Entreprenørdagen gjennomføres som et webinar 27. mai fra 09.00 til 11.00.  Arrangementet er gratis og åpent for alle som ønsker å delta.

Program Entreprenørdagen:  
https://www.eba.no/artikler/2021/entreprenordag-og-generalforsamling-2021/

Påmelding Entreprenørdagen:
https://events.provisoevent.no/nho/events/entreprenoerdagen-27-mai-2021/register

 

Program Entreprenørdagen 2021

Her kan du se programmet for Entreprenørdagen 27. mai fra 09.00 til 11.00. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta.

Påmelding Entreprenørdagen 2021

Entreprenørdagen gjennomføres som et webinar 27. mai fra 09.00 til 11.00. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta.